El comissari d’Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, va presentar la proposta.

La Comissió Europea ha proposat aquest dijous reformar el sistema actual de l’IVA per tal que els Estats puguin decidir quin tipus aplicar en alguns béns i serveis. La nova proposta de la Comissió, que necessita la unanimitat entre els Estats membres per ser aprovada, parla de mantenir un tipus general mínim del 15%, però obre la porta al fet que els Estats puguin introduir dos tipus reduïts entre el 5% i el general. Si s’aprova la proposta, els Estats tindran llibertat per a aplicar fins a cinc tipus diferents d’IVA: el general, que haurà de ser sempre superior al 15%, com marca la normativa, un IVA superreduït, d’entre el 0% i el 5%, i dos de reduïts, entre el 5% i el 15% general.

També planteja que hi hagi una sèrie de productes que puguin estar, directament, exempts d’IVA o tenir una ‘taxa zero’ i els que hauran d’estar sempre per sobre del 15%, entre els quals s’inclouran les armes, les begudes alcohòliques, el tabac o el joc.

Tipus mínim del 12% per evitar la competència i el frau
En tot cas, l’Executiu comunitari demana als Estats membres que en aplicar la nova mesura s’hauria de garantir que la mitjana ponderada dels tipus de l’IVA sigui superior al 12% per evitar la competència fiscal entre els socis europeus i per assegurar els ingressos dels Estats.

“Aquesta proposta donarà als estats de la UE més llibertat per aplicar IVA reduït a uns productes o serveis específics”, ha indicat el comissari d’Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, l’encarregat de presentar la proposta. Les noves mesures també van dirigides a obrir noves vies de comunicació i intercanvi de dades entre les autoritats tributàries. L’objectiu és reduir el frau.

A més, Brussel·les vol que es redueixin les traves burocràtiques relacionades amb l’IVA per a les petites i mitjanes empreses, especialment les que treballen a escala transfronterera, per ‘ajudar-les a crear creixement i llocs de feina’. Al setembre, la UE ja va avançar algunes mesures contra el frau amb una finestreta única per totes les gestions de les empreses amb activitat transfronterera. Es vol aconseguir que l’IVA es pagui sempre on es compra el producte i no en l’origen, en el que han anomenat “principi de destinació” D’aquesta manera, en qualsevol transacció s’aplicarà el tipus d’IVA de l’Estat membre al qual pertanyi l’empresa compradora. El frau de l’IVA, que es calcula en més de 50.000 milions d’euros l’any, es reduiria així en un 80%. Valdis Dombrovskis, vicepresident responsable de l’Euro, ho resumia així: “El frau transfronterer de l’IVA és una de les principals causes de pèrdua d’ingressos per als Estats membres i els pressupostos de la UE”.

Renovar-se per crear una veritable “zona IVA”

Productes com el joc hauran de tenir sempre un IVA per sobre del 15%.

El model actual, que va entrar en vigor el 1993 i el nou document considera que està “desfasat i és massa restrictiu”, estableix un tipus general d’IVA del 15% com a mínim per a tots els béns i serveis. No obstant això, els socis del bloc comunitari poden aplicar un tipus reduït d’almenys el 5% a una llista predefinida de béns i serveis.

La nova proposta de la Comissió Europea pretén simplificar l’impost sobre el valor afegit i crear les bases del que, espera, en el futur sigui una veritable “zona IVA” a la UE.