Política regional UE

La Unió Europea destina un terç del seu pressupost anual a finançar projectes destinats a reduir les desigualtats, a generar riquesa a les regions, a promoure la innovació empresarial i el desenvolupament urbà, la creació de feina i la formació de treballadors. El finançament d’aquests projectes es fa a través de la política regional i de cohesió i, concretament, a partir d’un seguit d’instruments creats per a aquest objectiu com ara el Fons de Cohesió, dins del qual es troba el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o el Fons Social Europeu, i els Fons Competitius, entre els quals hi ha l’Erasmus+ o el LIFE.

Si voleu més informació sobre els fons europeus clique en aquest enllaç:

Si voleu més informació sobre els fons a Catalunya podeu visitar aquesta web.