QUÈ SÓN ELS FONS NEXT GENERATION?

El fons europeu de recuperació és l’instrument de recuperació de la Unió Europea, més conegut com Next Generation EU.  És un paquet d’estímul econòmic de la Unió Europea aprovat el 21 de juliol de 2020 pel Consell Europeu amb l’objectiu de donar suport als estats membres en la recuperació econòmica de la pandèmia de la Covid-19. Aquest fons de 750.000 milions d’euros es destina en la major part a finançar projectes de transició ecològica i digital, creixement sostenible, resiliència econòmica, cohesió social i territorial, i millora del funcionament institucional.

Fons addicionals per ocupació i creixement inclusiu

Els instruments de la UE ajudaran a:

Fer que la nostra economia sigui més resistent (mecanisme de recuperació i resiliència)

Garantir una transició justa cap a la neutralitat climàtica (Fons de Transició Justa)

Donar suport a la inversió social i la innovació (investEU)

Invertir en els joves (Erasmus +)

Voleu conèixer quins projectes s’estan duent a terme al territori gràcies als fons Next Genaration?

Política regional UE

La Unió Europea destina un terç del seu pressupost anual a finançar projectes destinats a reduir les desigualtats, a generar riquesa a les regions, a promoure la innovació empresarial i el desenvolupament urbà, la creació de feina i la formació de treballadors. El finançament d’aquests projectes es fa a través de la política regional i de cohesió i, concretament, a partir d’un seguit d’instruments creats per a aquest objectiu com ara el Fons de Cohesió, dins del qual es troba el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o el Fons Social Europeu, i els Fons Competitius, entre els quals hi ha l’Erasmus+ o el LIFE.

Si voleu més informació sobre els fons europeus cliqueu en aquest enllaç:

Si voleu més informació sobre els fons a Catalunya podeu visitar aquesta web.

Els municipis són aliats clau en la lluita per un futur resilient i per construir una Europa forta, verda i justa. Els municipis han de tenir un paper actiu en la gestió de la crisi des d’una posició única per abordar les necessitats immediates a llarg termini de la seva ciutadania.

Actualitat