Després d’un primer semestre de l’any fort, l’economia de la UE ha entrat en una fase força més complicada. Les pertorbacions derivades de la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna estan perjudicant la demanda mundial i reforçant les tensions inflacionistes a nivell mundial. La UE es una de les economies avançades més exposades, per la seva proximitat geogràfica a la guerra i per la gran dependència de les importacions de gas provinents de Rússia. La crisi energètica està erosionant el poder adquisitiu de les llars i està afectant la producció. El clima econòmic ha experimentat un clar descens. En conseqüència, si bé s’estima que el 2022 tancarà amb un creixement més alt del que s’havia previst anteriorment, les perspectives per al 2023 són de creixement significativament més feble i inflació més alta respecte del que s’havia estimat en les previsions intermèdies de l’estiu de la Comissió Europea.

Declaracions

Aquest és un moment decisiu per a l’economia de la UE, ja que ens enfrontem als efectes col·laterals de la guerra no provocada de Rússia contra Ucraïna i a un entorn geopolític complex: els preus elevats de l’energia disparen la inflació, arreu d’Europa la gent brega a causa de l’augment del cost de la vida, i les nostres empreses perden competitivitat. Després d’un comportament econòmic relativament sòlid enguany, les perspectives econòmiques per al futur immediat s’han debilitat i preveiem un creixement de només el 0,3 % de l’economia de la UE l’any vinent. No obstant això, un mercat laboral fort juntament amb reformes i inversions en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència han d’ajudar a sostenir l’economia. Ara com ara el nostre objectiu és ajudar els més vulnerables amb mesures específiques, alinear les polítiques fiscals i monetàries per fer front a la inflació i assegurar el nostre subministrament energètic futur el més ràpid possible.

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent

 

Estem arribant al final d’un any en què Rússia ha projectat una vegada més l’ombra llòbrega de la guerra al nostre continent. L’economia de la UE ha mostrat una gran resiliència davant l’ona expansiva que això ha provocat gràcies, en gran part, a les decisions fermes en matèria de polítiques que s’han pres des de l’inici de la pandèmia, amb esperit d’unitat i solidaritat. Malgrat tot, l’augment dels preus de l’energia i la inflació desenfrenada estan passant factura i ens enfrontem a un període molt difícil tant a nivell social com econòmic. El pronòstic d’avui està supeditat a diversos riscos i incerteses, però d’una cosa estic segur: si els europeus podem romandre units, podrem superar aquestes dificultats i sortir-ne reforçats.

 

Paolo Gentiloni, comissari d’Economia

Brussel·les, 11 de novembre de 2022