Entrades

Les víctimes de violència (especialment aquelles que hagin patit violència domèstica o estat objecte d’aguait) ja tenen assegurada una millor protecció en qualsevol Estat membre de la UE. Les noves normes impliquen el ràpid i fàcil reconeixement a tota la UE, gràcies a un simple procediment de certificació, de les ordres d’allunyament, protecció i restricció emeses en un Estat membre.

Els drets de les víctimes de violència també seran garantits fora del seu propi país”, ha declarat Věra Jourová, comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere de la UE. “Es calcula que, a la UE, una de cada cinc dones pateix violència en algun moment de la seva vida i, lamentablement, els perpetradors d’aquesta violència física solen ser persones properes a les víctimes, com les seves parelles”.

A partir d’ara, qualsevol ciutadà que hagi patit violència domèstica podrà viatjar i sortir del seu país en tota seguretat mitjançant una simple transferència de l’ordre que el protegeix del seu agressor. Fins ara, les víctimes havien de seguir complexos procediments per aconseguir el reconeixement de les seves mesures de protecció en altres estats membres de la UE; ara, les ordres de protecció s’han de reconèixer amb facilitat en qualsevol Estat membre de la UE, el que permetrà a les víctimes de violència viatjar sense haver de sotmetre a enutjosos tràmits.

La necessitat de donar suport i protegir les víctimes es troba corroborada per un informe publicat per l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, les conclusions indiquen que cal implantar nous serveis específics d’atenció a les víctimes a la UE.

Ha entrat en vigor a la UE una nova normativa que facilitarà a empreses i consumidors la resolució de litigis transfronterers i permetrà un estalvi de fins a 48 milions d’euros anuals. Aquesta normativa suprimeix els costosos procediments per obtenir el reconeixement en altres països de la UE de resolucions judicials en matèria civil i mercantil. Aquestes resolucions transfrontereres tenen ja automàticament força executiva en tot el territori de la UE.

Els consumidors també estaran més ben protegits quan comprin a entitats comercials de fora de la UE i les empreses gaudiran d’una major seguretat jurídica quan facin negocis en qualsevol punt de la UE. Fins ara, els consumidors sovint no podien exercir els seus drets a l’hora d’adquirir mercaderies d’entitats comercials de fora de la UE que venen productes en un Estat membre de la UE. La nova normativa permet que, en un litigi d’aquest tipus, un consumidor de qualsevol Estat membre de la UE pugui accedir als òrgans jurisdiccionals del seu país de residència i no hagi d’acudir als del país de fora de la UE. Les noves normes també permetran als treballadors de la UE emprendre accions judicials contra els seus patrons situats en un país no pertanyent a la UE davant els òrgans jurisdiccionals de l’Estat membre en què treballen habitualment.

Les noves mesures de la UE constitueixen el compliment del seu compromís de reduir la burocràcia i reforçar el mercat únic per impulsar el creixement econòmic sostenible.

Més informació aquí

poster_1catLa Direcció General de Justícia de la Comissió Europea ha engegat una campanya destinada als consumidors, principalment joves d’entre 18 i 25 anys i majors de 60 anys, i comerciants, propietaris de microempreses, per donar a conèixer els drets que ens dóna ser europeus, a l’hora de comprar i vendre serveis i bens.

Amb aquesta campanya es vols transmetre informació sobre els drets i obligacions dels consumidors i, a la pràctica, com exercir-los.

Només existeixen els drets dels consumidors si aquests els coneixen, saben com fer-los valdre i els comerciants els respecten. Segons els darrers Eurobaròmetres, només un 40% dels consumidors i comerciants coneixen exactament la durada de la garantia dels productes i aproximadament un 30% sap exactament el període de reflexió per a compres a Internet.

Des de la DG Justícia es vol apropar la legislació de la UE en aquest camp, doncs cal recordar que existeix una Directiva sobre Drets dels Consumidors que va entrar en vigor a tots els estats membres, el passar 13 de juny de 2014. Aquesta Directiva (DDC) estandarditza les lleis nacionals per a que tots els consumidors de la UE tinguin els mateixos drets i posa en comú normes per a les empreses per tal de facilitar la comercialització arreu de la UE. També es presenten nous drets com per exemple, la transparència en els preus, devolucions, rescissions de contractes de vendes, etc.

consumer_right_banner_W_esEls cinc drets clau dels consumidors són:

  1. Dret a una publicitat real
  2. Dret a que et reparin o canviïn els bens defectuosos
  3. Dret a contractes sense clàusules abusives
  4. Dret a retornar els productes adquirits en línea en un termini de 14 dies
  5. Drets a rebre ajut gratuït dels Centres Europeus del Consumidor per a resoldre els problemes amb un comerciant a l’estranger

Vols veure un vídeo que t’ho explica? clica

140424_poster2La Direcció General de Justícia de la UE ha posat en marxa una campanya de conscienciació sobre els drets dels consumidors per tal de donar a conèixer l’existència d’uns drets a escala europea, tant a l’hora de comprar com de vendre.

Segons els darrers Eurobaròmetres, només un 40% dels consumidors i comerciants coneixen exactament la garantia dels productes i aproximadament un 30% sap la durada del període de reflexió en les seves compres per internet. És per aquest motiu, que la campanya va dirigida especialment als joves d’entre 18 i 25 anys, majors de 60 anys i propietaris de petites empreses.

Els consumidors de la UE tenim cinc drets essencials:

  • Dret a una publicitat que s’ajusti a la realitat
  • Drets a què ens canviïn o arreglin els productes defectuosos
  • Dret a contractes sense clàusules abusives
  • Dret al retorn dels productes adquirits en línia en un temps màxim de 14 dies
  • Dret a l’ajuda gratuïta dels Centres Europeus del Consumidor per a resoldre els problemes amb compres efectuades a l’estranger