Fes que se senti la teva veu! 2022 és l’Any Europeu de la Joventut, que posa el focus sobre la importància de la joventut europea per a construir un futur millormés ecològic, més inclusiu i digital. L’Any Europeu de la Joventut és el moment ideal per a avançar amb confiança i esperança amb la perspectiva de l’etapa posterior a la pandèmia; tindràs moltes oportunitats d’aprendre, compartir la teva visió, conèixer a persones i participar en activitats en tota Europa. Descobreix el que l’Any et reserva i uneix-te a la Joventut #EuropeanYearOfYouth.

La Comissió coordinarà al llarg de 2022 una sèrie d’activitats en estret contacte amb el Parlament Europeu, els Estats membres, les autoritats regionals i locals, les organitzacions juvenils i els propis joves. Les iniciatives que s’estan desenvolupant en el marc de l’Any Europeu de la Joventut comptaran amb el suport de 8 milions EUR d’Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat com a complement específic de l’Any Europeu de la Joventut decidit per l’autoritat pressupostària per a 2022. Altres programes i instruments de la Unió també contribuiran significativament als objectius i activitats d’aquest any Europeu. Els joves europeus gaudiran de moltes oportunitats d’adquirir coneixements, capacitats i competències per al seu desenvolupament professional i per a reforçar el seu compromís cívic per a configurar el futur d’Europa.

European Youth Goals 2019-2027 - Youth for Europe

Per a honrar, secundar i col·laborar amb els joves a tots els nivells, l’Any Europeu de la Joventut perseguirà quatre objectius:

  • Renovar les perspectives positives per als joves, prestant especial atenció als efectes negatius que la pandèmia de COVID-19 ha tingut en ells, i alhora ressaltar com la transició ecològica i la digital i altres polítiques de la Unió ofereixen oportunitats als joves i a la societat en general;
  • Fer costat als joves, també mitjançant el treball en l’àmbit de la joventut, especialment als joves amb menys oportunitats, procedents d’entorns desfavorits i diversos o pertanyents a grups vulnerables i marginats, perquè adquireixin els coneixements i competències pertinents i es converteixin així en ciutadans actius i compromesos, inspirats per un sentiment de pertinença europeu;
  • Fer costat als joves perquè comprenguin millor i promoguin activament les diverses oportunitats de què disposen, ja sigui a nivell de la UE, nacional, regional o local, per a donar suport al seu desenvolupament personal, social, econòmic i professional;
  • Integrar la política de la joventut en els àmbits polítics pertinents de la Unió, d’acord amb l’Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027, a fi de fomentar que la perspectiva de la joventut s’incorpori a l’elaboració de polítiques a tots els nivells.

L’impacte i el llegat de totes les activitats i oportunitats de participació han de durar després de 2022. Encara que els actuals programes de la UE dedicats a la joventut, com Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat, exerciran òbviament un paper central en l’execució i el finançament de les activitats, l’Any Europeu de la Joventut aspira a ser intersectorial i secundar-se en totes les polítiques de la UE.