Des de l’Oficina Europe Direct Tarragona hem reeditat el desplegable de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Una publicació que té com a objectiu acostar a grans i petits aquesta informació, un text que recull el conjunt dels drets civils, polítics, econòmics i socials dels ciutadans i ciutadanes europeus i de totes les persones que viuen en el territori de la Unió.

  • Solidaritat: tota persona té dret ser protegida com a treballadora i a negociar les seves condicions de treball. Tota persona té dret a accedir a prestacions socials i serveis que n’assegurin la protecció.
  • Ciutadania: tota persona té dret a participar activament com a ciutadana a una bona administració pública, a circular i residir en el territori europeu.
  • Justícia: tota persona té dret a la presumpció d’innocència i a ser escoltada, defensada i representada legalment.
  • Dignitat: tota persona té dret a la vida i a la dignitat, ningú podrà ser sotmès a tractes humiliants, tortura, esclavitud o treball forçat.
  • Llibertat: tota persona té dret a la protecció de la seva intimitat i la seva vida privada i familiar. Tota persona té dret a expressar-se lliurement, a la llibertat de religió, consciència, reunió i associació. Tota persona té dret a l’educació i al treball.
  • Igualtat: ningú podrà ser discriminat per raó de sexe, conviccions, edat, discapacitat, origen, llengua o religió.

Un desplegable que podeu trobar en aquest enllaç i que, si us interessa en format paper, ens podeu demanar posant-vos en contacte amb nosaltres.