Marta Domènech, responsable del centre d’informació Europe Direct Tarragona

El paper de la Unió Europea (UE) en l’economia col·laborativa ha estat un dels temes a debat aquest any en la III Jornada d’Emprenedoria Social, organitzada per la càtedra URV Emprèn de la Universitat Rovira i Virgili. La responsable de l’oficina Europa Direct Tarragona, Marta Domènech, va presentar l’agenda europea per a l’economia col·laborativa, en una exposició i el consegüent debat que va posar sobre la taula la necessitat i la urgència de disposar d’una legislació comuna per a tots els països de la Unió, també el nostre, davant una realitat social que supera i avança molt més ràpidament del que ho fa el debat al Parlament europeu per aprovar aquesta legislació.

Per a la UE, aquest nou model productiu que és l’economia col·laborativa, marcada per l’impacte de les plataformes digitals, és una oportunitat i com a tal forma part de les 10 prioritats Junker, que dicten la política de la Comissió Europea, especialment per l’efecte que pot tenir en la reducció de l’atur juvenil i la incorporació de les noves generacions en el mercat laboral. És per això que des del Parlament Europeu s’està treballant en una directiva que impacti en la legislació de tots els Estats membres, i que tingui en compte especialment qüestions com la fiscalitat, la protecció els usuaris de les plataformes digitals i la relació laboral i ocupacional en aquesta economia col·laborativa.

Europa es posiciona a partir de l’any 2014

El degà d’Economiques de la URV, el director de la Càtedra URV d’Emprenedoria i Creació d’Empreses i el president de l’Assemblea de Creu Roja Reus, durant la inauguració.

De fet, aquests temes van ser abordats per la Comissió Europea en l’Agenda Europea per a l’economia col·laborativa, on la Comissió dóna orientacions sobre com s’hauria d’aplicar la legislació vigent de la UE en un sector cada cop més dinàmic i en ràpida evolució. També formen part del debat quins requisits s’han de fixar per accedir al mercat i qui és responsable en cas de sorgir problemes.

Els darrers anys, diferents institucions de la UE s’han posicionat sobre aquesta realitat. El 2014 el Comitè Econòmic i Social Europeu va emetre un dictamen que analitzava els riscos i avantatges d’aquest model col·laboratiu per als consumidors. I el 2015 el Comitè de les Regions també va presentar les seves pròpies conclusions, establint quatre modalitats diferents dins l’economia col·laborativa: Acces Economy (sobre la comercialització a l’accés o lloguer de béns i serveis), Gig Economy  (treballs ocasionals a través del mercat digital), Collaborative Economy (implica als usuaris en el procés productiu) i la Pooling Economy (d’iniciatives de propietat o gestió col·lectiva).


Cinc principis clau per al marc legal europeu
En qualsevol cas, el públic present a la jornada, vinculat al món universitari i de l’empresa, amb perfils professionals del món econòmic i també jurídic, va deixar clara la seva opinió sobre la urgència de disposar d’un marc legal europeu davant la realitat social. I és que el món acadèmic, i també els experts que van participar ahir a la jornada, van deixar clar que el concepte d’economia col·laborativa va molt més enllà ja de les plataformes digitals, i el seu futur ha d’anar lligat amb l’economia social i solidària.

Ponent de la plataforma Ouishare defensant la necessitat d’interacció entre economia col·laborativa i economia social.

Segons l’experta Alícia Trepat, de Ouishare, “les plataformes digitals positives han de seguir cinc principis: la inclusió, la participació, l’autonomia, el reconeixement de valor i el benestar. I aquesta és la clau quan demanem a Europa un marc legal per a les empreses i els ciutadans”, afegeix.

Canvi en el model productiu i les empreses
Els diferents ponents d’ahir coincidien que cal no oblidar ni descuidar el vessant social d’aquest nou model productiu: “Això ja no va de maximitzar beneficis ni maximitzar el creixement. La realitat ens ha superat i les empreses que no estiguin impregnades de conceptes socials faran un mal negoci en el futur”, va dir el degà de la facultat d’Economia i Empresa de la URV, Antonio Terceño, felicitant al director de la Càtedra, Pere Segarra, per la iniciativa i el treball que fa la URV Emprèn al territori, també per promoure un debat que és necessari, per exemple amb aquesta Jornada d’Emprenedoria Social que es fa cada any.

I és que l’economia col·laborativa està en evolució i no s’atura, supera els tempus polítics, i la principal preocupació com es va posar sobre la taula ahir és l’impacte sobre les persones: “Seria terrible si ens trobem, en un futur no llunyà, que el mercat ofereix feina però no podem treballar per falta d’un marc legal”, afegeix Trepat.

Nova jornada Economia Circular divendres
El debat entorn el model econòmic i el paper de la Unió Europe continua divendres, amb una jornada sobre Economia Circular i estratègia Europa 2020, organitzada per Europe Direct Tarragona també amb el suport de la URV, en aquest cas al Campus Catalunya, a Tarragona. Podeu consultar el cartell d’aquesta nova jornada d’Economia Circular en aquest enllaç. L’entrada és gratuïta.