La Comissió va adoptar una proposta de Reglament per augmentar la transparència a l’àmbit del lloguer d’allotjaments de curta durada i ajudar les autoritats públiques a garantir un desenvolupament equilibrat com a element de la sostenibilitat del sector del turisme.

Tot i que les reserves d’allotjaments de curta durada ofereixen avantatges per a amfitrions i turistes, poden suscitar preocupació en certes comunitats locals que, per exemple, pateixen escassetat d’habitatges assequibles. Les noves normes milloraran la recollida i intercanvi de dades dels amfitrions i les plataformes en línia. Això, alhora, servirà de base per a unes polítiques locals eficaces i proporcionades que permetin abordar els desafiaments i les oportunitats del sector del lloguer d’allotjaments de curta durada.

Les noves normes proposades contribuiran a millorar la transparència sobre la identificació i lactivitat dels amfitrions daquest tipus dallotjaments i sobre les normes que han de complir, i també facilitaran el registre daquests amfitrions. A més, abordaran la fragmentació actual en la manera com les plataformes en línia comparteixen les dades i, en última instància, ajudaran a prevenir els anuncis il·legals. En general, això contribuirà a un ecosistema turístic més sostenible i en donarà suport a la transició digital.

Nous requisits per a l’intercanvi de dades sobre lloguer d’allotjaments de curta durada

El nou marc proposat:
– Harmonitzarà els requisits de registre per als amfitrions i les propietats de lloguer de curta durada, quan els introdueixin les autoritats nacionals: els sistemes de registre hauran d’estar íntegrament en línia i ser fàcils d’usar. S’haurà d’exigir un conjunt similar de dades pertinents sobre els amfitrions i les seves propietats, és a dir, qui, què i on. En completar el registre, els amfitrions han de rebre un número de registre únic;
– Establirà normes clares per garantir que els números de registre es mostren i es verifiquen: les plataformes en línia hauran de facilitar que els amfitrions hi mostrin els números de registre. També hauran de verificar aleatòriament si els amfitrions s’han registrat i si es mostren els números correctes. Les autoritats públiques tindran la possibilitat de suspendre números de registre i demanar a les plataformes que eliminin els amfitrions que no compleixin les normes;
Racionalitzarà l’intercanvi de dades entre les plataformes en línia i les autoritats públiques: les plataformes en línia hauran de compartir amb les autoritats públiques, un cop al mes i de manera automatitzada, les dades sobre el nombre de nits llogades i d’hostes. Es preveuen possibilitats de notificació menys estrictes per a les plataformes petites i les microplataformes. Les autoritats públiques podran rebre aquestes dades a través de «finestretes úniques digitals» nacionals, cosa que permetrà orientar millor l’elaboració de polítiques;
– Permetrà reutilitzar les dades, de manera agregada: les dades generades d’acord amb aquesta proposta contribuiran, de manera agregada, a les estadístiques de turisme elaborades per Eurostat i s’incorporaran al proper espai europeu de dades per al turisme. Aquesta informació donarà suport al desenvolupament de serveis innovadors relacionats amb el turisme;
– Establirà un marc eficaç d’aplicació: els Estats membres supervisaran laplicació daquest marc de transparència i establiran les sancions pertinents en cas dincompliment de les obligacions del Reglament.

Propers passos
La proposta de la Comissió es debatrà al Parlament Europeu i al Consell, amb vista a la seva adopció.
Un cop s’hagi adoptat i entri en vigor, els Estats membres disposaran d’un període de dos anys per establir els mecanismes necessaris per intercanviar dades.

Context
El lloguer d’allotjaments de curta durada es desenvolupa ràpidament a la UE, impulsat en gran mesura per l’economia de plataformes. Són al voltant d’una quarta part dels allotjaments turístics de la UE i el seu nombre augmenta significativament a tot el territori. Aquesta tendència es va confirmar durant la crisi de la COVID: el nombre de reserves d’allotjaments de curta durada durant els estius del 2020 i el 2021 va superar els nivells equivalents del 2018. A més, el nombre de reserves durant el primer semestre del 2022 ha augmentat en un 138 % respecte al mateix període del 2021. El lloguer d’allotjaments de curta durada ja és crucial per a l’ecosistema turístic de la UE, hostes i amfitrions inclosos, i per a moltes comunitats, cosa que ha creat tant oportunitats com desafiaments.

La proposta de Reglament sobre la recollida i l’intercanvi de dades relatives als serveis de lloguer d’allotjaments de curta durada és una acció clau de l’itinerari de transició per al turisme, publicat el febrer de 2022. La proposta es va anunciar a l’Estratègia per a les Pimes de la Comissió de març de 2020 amb vista a fomentar el desenvolupament equilibrat i responsable de l’economia col·laborativa a tot el mercat únic, respectant plenament l’interès públic.

També completarà els instruments existents, en particular el Reglament de serveis digitals, que regula les plataformes en línia, i les normes de la Directiva sobre cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat (DCA7).