Els drets humans estan cada cop més amenaçats a tot el món. En aquest context mundial, tornant a confirmar el ferm suport de la Unió Europea als drets humans, les llibertats fonamentals i la democràcia, i els seus defensors a tot el món, la comissària Jutta Urpilainen ha signat, en presència d’organitzacions de la societat civil i defensors dels drets humans, la dotació de 30 milions EUR per a la nova fase del Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans, en el període 2022-2027, fet que suposa un augment substancial.

La comissària d’Associacions Internacionals, Jutta Urpilainen, ha declarat el següent: «La UE defensa els drets humans, les llibertats fonamentals i la democràcia a tot el món. Els defensors dels drets humans són els principals socis de la UE a la tasca de fer dels drets humans una realitat sobre el terreny. Avui dia, les seves vides estan cada cop més amenaçades a causa de la intensificació de la repressió dels drets i llibertats fonamentals. Aquestes persones que defensen amb valentia els drets universals, fins i tot en els contextos més perillosos i difícils, poden comptar amb el suport de la Unió Europea. El Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans seguirà salvant vides, protegint els defensors dels drets humans i recolzant el treball en aquest àmbit. Estic orgullosa d’haver signat avui el compromís d’augmentar significativament el finançament, és a dir, d’assignar 30 milions EUR els propers quatre anys i mig».

Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans
El Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans és un programa crític de la UE destinat a donar suport als defensors dels drets humans a tot el món, una prioritat clau del programa «Una Europa global, drets humans i democràcia», dotat de 1 500 milions EUR. El Mecanisme està gestionat per ProtectDefenders.eu, un consorci de dotze ONG de defensa dels drets humans. Els fons addicionals permetran a ProtectDefenders.eu proporcionar a un major nombre de defensors dels drets humans en situació de risc un suport eficient, estratègic i flexible a curt, mitjà i llarg termini que inclou:

  • Protecció física i digital, suport jurídic i assistència mèdica, seguiment de judicis i empresonaments
  • Desenvolupament de capacitats, promoció, divulgació i formació en matèria de prevenció de riscos i seguretat, desenvolupament d’estratègies (per contrarestar les restriccions, les sancions, la difamació o les lleis destinades a tipificar com a delicte la seva feina), seguiment de la situació i alerta primerenca
  • Programes de reubicació temporal a la UE i a nivell regional o local
  • Més atenció a les dones, els joves, les persones LGBTIQ i els defensors del medi ambient.

El 2021, el Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans va registrar un augment sense precedents de les sol·licituds de protecció urgent presentades per persones i organitzacions exposades a amenaces per a la seva seguretat. ProtectDefenders.eu va donar suport vital i assistència polifacètica a gairebé 8.700 defensors dels drets humans i organitzacions de base del sector en més situació de risc (un 23% més que el 2020) de 103 països, inclosos Bielorússia, Myanmar i Afganistan.

Des del 2015, el Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans ha ajudat més de 55 000 defensors dels drets humans i els seus familiars en situació de risc a més de 120 països, gràcies al finançament de la UE per valor de 35 milions EUR durant les dues primeres fases. Tot i que més de la meitat dels beneficiaris són defensors dels drets humans de les dones i les minories sexuals, creix el nombre de defensors dels drets mediambientals, de la terra i dels pobles indígenes que reben suport.

En la nova fase, el Mecanisme de la UE per als Defensors dels Drets Humans incorporarà el Fons d’Emergència de la UE per als Defensors dels Drets Humans en Situació de Risc. Aquest Fons d’Emergència de la UE, gestionat per la Comissió en estreta cooperació amb el Servei Europeu d’Acció Exterior, proporciona subvencions d’emergència de fins a 10.000 EUR a defensors dels drets humans i les seves famílies. Des del 2014, el Fons d’Emergència ha donat suport aproximadament a 1.600 defensors dels drets humans d’uns 100 països i als seus familiars.