La gran majoria de les zones de bany d’Europa compleixen les normes de qualitat “excel·lent” més estrictes de la Unió Europea l’any 2023, segons l’últim informe anual sobre les aigües de bany. Això representa el 85,4% de les aigües de bany populars de la UE.

Aquesta avaluació, elaborada per l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) en cooperació amb la Comissió, té com a objectiu que els banyistes puguin trobar zones de bany segures a Europa durant l’estiu. Se centra específicament en la seguretat del bany, mitjançant el control de bacteris que poden provocar malalties greus a les persones, i no en la qualitat de l’aigua en general.

El 96 % de totes les aigües de bany de la UE que reben aquesta denominació oficial complien els criteris mínims de qualitat.

D’entre les 85 zones de bany que hi ha a la província de Tarragona 77 són de nivell excel·lent i 8 de nivell bé o suficient.

Aquest informe es basa en els resultats comunicats a l’AEM sobre el control de 22.081 zones de bany d’arreu d’Europa durant la temporada 2023. L’avaluació comprèn zones de tots els estats membres de la UE, d’Albània i Suïssa.

Des de l’adopció de la Directiva sobre les aigües de bany l’any 2006, la proporció d’aigües de bany de mala qualitat ha disminuït en l’última dècada i es manté estable des del 2015.

Fotografia: Tarragona Turisme