L’estudiant de pràctiques Natalia Turcan, procedent de Nantes gràcies a la beca Erasmus +, ha fet una newsletter en castellà, l’idioma que està aprenent, i en francès sobre les activitats realitzades en el marc del Dia d’Europa. Per altra banda, la newsletter en català s’ha fet a càrrec de Europe Direct Tarragona.