El ple de l’Ajuntament de Tarragona del dimecres 22 de maig del 2024 va aprovar la moció municipalista en commemoriació al dia d’Europa. Una moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya.

Amb l’aprovació d’aquesta moció Tarragona reitera el seu compromís amb el projecte de construcció europea i amb els valors que han fet d’Europa un referent global de democràcia i benestar. Tanmateix, davant la repercussió que les polítiques que emanen d’Europa tenen als municipis i per tant a la seva ciutadania, l’Ajuntament de Tarragona va aprovar en consell plenari els següents acords:

1.-Vetllar per a seguir construint un municipi compromès amb el projecte europeu i amb els valors democràtics, sostenibles, pròspers, i justos reflectits en el Tractat de la Unió Europea.

2.-Demanar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, la simplificació de la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, tenint en compte la càrrega administrativa que representa la gestió d’aquest per als governs locals.

3.-Sol·licitar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, que les properes convocatòries dels fons Next Generation, tinguin una vocació i implementació municipalista, respectant el principi de subsidiarietat i l’equilibri territorial.

4.- Reivindicar el paper dels governs locals com a motors de cohesió social, impulsors de la transformació i modernització de l’economia europea, la neutralitat climàtica i l’avenç en processos de transició digital.

5.-Defensar l’autonomia estratègica de la UE i garantir que aquesta no vagi en detriment de polítiques clau per al món local i per a la ciutadania europea.

6.- Treballar conjuntament amb les entitats municipalistes per tal de fer arribar la veu dels municipis als espais de decisió de la Unió Europea.