La Comissió ha proposat un pressupost de la UE de 166 700 milions EUR per 2021, que es completarà amb 211.000 milions EUR en subvencions i uns 133.000 milions EUR en préstecs amb càrrec al programa “Next Generation EU”, l’instrument de recuperació temporal per mobilitzar inversions i arrencar l’economia europea. Aquest serà el primer pressupost de el nou marc financer plurianual 2021-2027 i el primer pressupost anual proposat per la Comissió de la presidenta von der Leyen.

El comissari Johannes Hahn responsable del pressupost de la UE, ha declarat que “en aquests temps extraordinaris, la proposta de la Comissió Europea mobilitza un suport sense precedents. Aquest pressupost anual per a 2021 ajudarà a centenars de milers de persones, empreses i regions a superar la crisi ja emergir més forts que abans. Per fer-ho possible, necessitem un acord sobre el pressupost a llarg termini”.

El projecte de pressupost per a 2021 dirigeix ​​els fons cap on poden ser més útils, d’acord amb les necessitats de recuperació més crucials dels Estats membres de la UE i dels socis de tot el món.

D’aquesta manera, el pressupost reflecteix les prioritats d’Europa, que estan encaminades a aconseguir una recuperació sostenible.

Una vegada que el Parlament Europeu i el Consell acordin el Marc Financer Plurianual (MFP 2021-2027), la Comissió adaptarà la seva proposta de pressupost per a 2021. És fonamental que el projecte de pressupost s’adopti amb rapidesa, de manera que centenars de milers d’empresaris, investigadors, agricultors i ajuntaments de tot Europa puguin començar a beneficiar-se dels fons i, així, invertir en un futur millor per a les properes generacions.