Suma’t a una Europa Més Verda i Sostenible!

Europe Direct Tarragona us convida a actuar per una Europa Més Verda! A partir de consells i petites accions que podem incorporar en el nostre dia a dia, entre tots, causaríem un gran impacte positiu sobre el medi ambient!

Us convidem a actuar en àmbits com el consum de productes locals i de temporada, l’ús de transport públic i la bici, la reducció del plàstic i la neteja d’espais naturals, o l’aprofitament alimentari.

Es tracta de fer petits gestos, que sumant sinergies i implicant-nos a la ciutadania, generaríem canvis positius sobre el planeta i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest és el compromís del Pacte Verd Europeu, el Green Deal, amb el qual la Unió Europea s’ha marcat com objectiu assolir una economia neta de zero emissions l’any 2050.

Actualitat Verda