Suma’t a una Europa Més Verda i Sostenible!

Europe Direct Tarragona amb l’Ateneu l’Europeu ens convidà a actuar per una Europa Més Verda! Amb la publicació de consells i petites accions que podem incorporar en el nostre dia a dia, entre tots, causarien un gran impacte positiu sobre el medi ambient!

Ateneu ens convidarà a actuar en àmbits com el consum de productes locals i de temporada, l’ús de transport públic i la bici, la reducció del plàstic i la neteja d’espais naturals, o l’aprofitament alimentari.

Es tracta de “petits gestos, que sumant sinergies i implicant a la ciutadania, generarien canvis positius sobre el planeta i la lluita contra el canvi climàtic”, diu la directora de l’oficina Marta Domènech, tot apel·lant al compromís del Pacte Verd Europeu, el Green Deal, amb el qual la Unió Europea s’ha marcat com objectiu assolir una economia neta de zero emissions l’any 2050.

Actualitat Verda