Avui comença la presidència d’Espanya del Consell de la Unió Europea. Durarà 6 mesos, des de l’1 de juliol del 2023 fins al 31 de desembre.

Però això què comporta?

La Presidència del Consell de la UE és una funció crucial per a l’estabilitat i el funcionament d’Europa. A més, la Presidència no exerceix un individu, sinó un país sencer.

El sistema de Presidències rotatòries existeix des dels inicis de la integració europea. Aquesta funció situa el focus de l’atenció política del continent sobre cadascun dels vint-i-set Estats membres durant un semestre, en què asseguraran el funcionament correcte de gran part de la UE.

Des del mercat únic —que és el mercat únic més gran del món— fins al medi ambient, passant per la seguretat o el subministrament energètic, pràcticament res a Europa escapa a la seva tasca.

La Presidència recau a cada Estat membre només una vegada cada tretze anys i mig, i és tot un esdeveniment.

La presidència s’assigna a un estat membre.

La Presidència -representada per un membre del Govern del país que l’exerceix- presideix les reunions del Consell. Ara mateix és el torn de Suècia.

Els ministres dels vint-i-set països es reuneixen al Consell per debatre sobre legislació que serà aplicable a tota la UE i per assolir acords sobre això. Els ministres participen als debats del Consell que entren dins l’àmbit de les seves responsabilitats.

Per exemple, si s’està debatent la legislació mediambiental, es reuniran els ministres de Medi Ambient de tots els Estats. Bàsicament, la Presidència rotatòria presideix tota la tasca del Consell.

 

La Presidència té quatre comeses principals al si del Consell:

  • la continuïtat del programa de la UE;
  • l’elaboració de legislació ben concebuda;
  • la cooperació entre Estats membres;
  • la cooperació i coordinació amb les altres institucions de la UE

 

 

 

La Presidència fa de «mediador neutral», situant-se per sobre dels seus propis interessos nacionals, per garantir així l’eficàcia. La Presidència exerceix una tasca fonamental juntament amb les altres institucions, ja que la col·laboració és indispensable perquè la UE pugui complir els seus objectius.

Funció de la Presidència

Presideix la majoria de reunions, comitès i grups de treball del Consell. Una excepció important són les reunions del Consell d’Afers Exteriors, presidides per l’alt representant de la Unió per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, elegit per a un mandat de cinc anys.

La Presidencia planifica y preside las reuniones de ministres i òrgans preparatoris (10 formacions + 150 grups de treball).

La Presidència del Consell també organitza reunions formals i informals a Brussel·les, a Luxemburg i al país amfitrió.

Amb això, es dóna més visibilitat a assumptes destacats i pot tenir un paper important a l’hora de connectar amb la ciutadania i els seus problemes.

Per exemple, el setembre del 2022, Txèquia, que ocupava la Presidència, va organitzar una reunió especial de ministres d’Energia per abordar l’augment desenfrenat de les factures de gas i d’electricitat dels consumidors.

La Presidència representa el Consell en les relacions amb altres institucions de la UE. Negocia texts legislatius amb el Parlament Europeu i tracta amb la Comissió Europea.

Aquesta estreta col·laboració permet a les institucions assolir acords sobre legislació mitjançant debats i negociacions informals.

De fet, la Presidència transforma les prioritats de la UE en decisions formals concretes, guiada pel Consell Europeu.

El Consell Europeu (els dirigents de la UE) es reuneix periòdicament per fixar la direcció i les prioritats polítiques generals de la UE.

La Presidencia también colabora con el presidente del Consejo Europeo (que, recordemos, es distinto del Consejo de la UE) y con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.