La Comissió Europea va presentar ahir dues propostes per garantir que els ciutadans i les empreses puguin continuar accedint a bitllets i monedes en euros i pagant amb ells a tota la zona de l’euro, i per establir el marc d’un possible nou format digital de l’euro Banc Central Europeu podria emetre en el futur com a complement de l’efectiu.
L’euro continua sent un símbol de la unitat i de la fortalesa d’Europa. A tota la zona de l’euro i fora, els ciutadans i les empreses han acostumat, durant més de dues dècades, a pagar amb monedes i bitllets en euros. Si bé el 60% de les persones enquestades voldria continuar tenint l’opció d’utilitzar diners en efectiu, un nombre cada vegada més gran de persones opta per pagar digitalment, utilitzant targetes i aplicacions emeses per bancs i altres empreses digitals i financeres. Aquesta propensió es va veure accelerada per la pandèmia de COVID-19.
Per tal de reflectir aquestes tendències, la Comissió va proposar ahir dos conjunts complementaris de mesures per vetllar perquè les persones tinguin les dues opcions de pagament, efectiu i digital, quan vulguin pagar amb diners del banc central:
– Una proposta legislativa sobre el curs legal de l’efectiu en euros per salvaguardar el paper de l’efectiu i garantir que estigui àmpliament acceptat com a mitjà de pagament i que sigui fàcilment accessible per a les persones i les empreses de tota la zona de l’euro.
– Una proposta legislativa per la qual s’estableix el marc jurídic per a un possible euro digital com a complement dels bitllets i les monedes en euros. Aquest marc garantirà que les persones i les empreses puguin gaudir d’una opció addicional, a més de les opcions privades actuals, a l’hora de pagar digitalment amb una forma de diners públics àmpliament acceptats, barats, segurs i resilients a la zona de l’euro, com ara complement de les solucions privades que hi ha actualment. Si bé la proposta d’ahir, una vegada adoptada pel Parlament Europeu i el Consell, establiria el marc jurídic per a l’euro digital, en última instància correspondrà al Banc Central Europeu decidir si emet l’euro digital i quan fer-ho.

El paquet de mesures en detall
Curs legal dels bitllets i monedes en euros
L’efectiu en euros és de «curs legal» a la zona de l’euro. Aquesta proposta té per objecte establir en la legislació allò que això significa realment, centrant-se en les dues «es»: acceptació i accés. Tot i que l’acceptació d’efectiu és alta de mitjana a tota la zona de l’euro, han sorgit problemes en alguns estats membres i sectors. Alhora, algunes persones tenen dificultats per accedir a l’efectiu, per exemple, com a conseqüència del tancament de caixers automàtics i sucursals bancàries.
La proposta d’ahir té per objecte salvaguardar l’acceptació permanent i generalitzada d’efectiu a tota la zona de l’euro i, també, vetllar perquè les persones tinguin prou accés a l’efectiu per poder pagar així si així ho desitgen.
Els Estats membres hauran de garantir l’acceptació generalitzada dels pagaments en efectiu, així com un accés suficient i real a l’efectiu mateix. Hauran de fer un seguiment de la situació, informar sobre això i adoptar mesures per solucionar qualsevol problema detectat. La Comissió podrà intervenir per introduir les mesures que consideri necessàries.
La proposta garantirà que tots els ciutadans de la zona de l’euro tinguin llibertat per triar el mètode de pagament preferit, a més d’accés a serveis bàsics de subministrament d’efectiu. Garantirà la inclusió financera dels grups vulnerables que tendeixen a dependre més dels pagaments en efectiu, com ara la gent gran.

Euro digital
Per adaptar-se a la digitalització creixent de l’economia, el Banc Central Europeu (BCE), igual que molts altres bancs centrals de tot el món, està estudiant la possibilitat d’introduir un euro digital com a complement de l’efectiu. L’euro digital oferiria als consumidors una solució alternativa de pagament a escala europea, a més de les opcions existents actualment. Això significaria més possibilitats d’elecció per als consumidors i un paper més important de l’euro internacional.
Com ara l’efectiu, l’euro digital estaria disponible juntament amb els mitjans de pagament privats nacionals i internacionals existents, com ara targetes o aplicacions. Funcionaria com una cartera digital. Les persones i les empreses podrien pagar amb l’euro digital a qualsevol moment ia qualsevol lloc de la zona de l’euro.
És important assenyalar que estaria disponible per a pagaments tant en línia com fora de línia, és a dir, els pagaments podrien efectuar-se des d’un dispositiu a un altre sense connexió a internet, en una zona remota o aparcaments subterranis. Mentre que les transaccions en línia oferirien el mateix nivell de privadesa de les dades que els mitjans digitals de pagament existents, els pagaments fora de línia garantirien un alt grau de privadesa i protecció de dades per als usuaris, ja que els permetrien realitzar pagaments digitals revelant menys dades personals del que fan ara quan fan pagaments amb targeta, de manera exactament igual que pagant en efectiu, i revelant el mateix que quan retiren efectiu d’un caixer automàtic. Ningú podria veure què paguen les persones amb l’euro digital fora de línia.
Els bancs i altres proveïdors de serveis de pagament de tota la UE distribuirien l’euro digital entre els ciutadans i les empreses. Els serveis digitals bàsics de l’euro es prestarien gratuïtament als particulars. Per fomentar la inclusió financera, les persones que no tinguin un compte bancari podrien obrir i mantenir un compte en una oficina de correus o una altra entitat pública, com ara una autoritat local. A més, seria fàcil dutilitzar, fins i tot per a les persones amb discapacitat.
Els comerciants de tota la zona de l’euro haurien d’acceptar l’euro digital, tret dels comerciants molt petits que optin per no acceptar pagaments digitals, ja que el cost de crear una nova infraestructura per acceptar pagaments en euros digitals seria desproporcionat en aquest cas.
L’euro digital també podria constituir una base sòlida per a una innovació més gran, en facilitar als bancs oferir solucions innovadores als seus clients, per exemple.
L’àmplia disponibilitat i l’ús generalitzat dels diners digitals del banc central també seria important per a la sobirania monetària de la UE, sobretot si altres bancs centrals de tot el món comencessin a desenvolupar monedes digitals. També és important en el context del desenvolupament del mercat de criptomonedes.
La proposta d’ahir estableix el marc jurídic i els elements essencials de l’euro digital, que, una vegada adoptada pel Parlament Europeu i el Consell, permetrien al Banc Central Europeu introduir-hi un euro digital àmpliament utilitzable i disponible. Correspon al BCE decidir si emet l’euro digital i quan fer-ho. Aquest projecte requerirà un important treball tècnic addicional per part del BCE.