Avui ha culminat el treball de la UE sobre el seu «ADN digital», la Declaració Europea sobre els Drets i Principis Digitals: En paral·lel al Consell Europeu, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va signar el text juntament amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, i el primer ministre txec, Petr Fiala, en representació de la Presidència de torn del Consell.
La Declaració, presentada per la Comissió el gener d’aquest any, plasma el compromís de la UE amb una transformació digital protegida, segura i sostenible que situï les persones al centre, d’acord amb els valors i els drets fonamentals de la UE. La Declaració mostra als ciutadans que els valors europeus, així com els drets i les llibertats consagrats en el marc jurídic de la UE, s’han de respectar tant en línia com fora de línia. Estructurat al voltant de sis capítols, el text orientarà els responsables polítics i les empreses que s’ocupen de les noves tecnologies. La Declaració també orientarà lenfocament de la UE pel que fa a la transformació digital a tot el món.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «La signatura de la Declaració Europea sobre els Drets i els Principis Digitals reflecteix el nostre objectiu comú d’una transformació digital que doni prioritat a les persones. Els drets recollits a la nostra Declaració emparen tots els ciutadans de la UE, tant en línia com fora de línia. I els principis digitals consagrats a la Declaració ens guiaran en totes les nostres noves iniciatives».

Drets i principis que guiaran la transformació digital
La transformació digital afecta tots els aspectes de la vida de les persones. Ofereix oportunitats per a més benestar personal, més sostenibilitat i més creixement, però també pot plantejar riscos que requereixen una resposta política pública. Amb la Declaració Europea sobre els Drets i Principis Digitals, les institucions de la UE volen consolidar els valors europeus i empoderar les persones mitjançant iniciatives dirigides a:

  • promoure una transformació digital centrada a les persones;
  • donar suport a la solidaritat i la integració, mitjançant una connectivitat més gran, el foment de l’educació, la formació i les capacitats digitals, unes condicions de treball justes i equitatives i l’accés als serveis públics digitals en línia;
  • reafirmar la importància de la llibertat delecció i dun entorn digital just;
  • afavorir la participació a l’espai públic digital;
  • augmentar la seguretat, la protecció i l’apoderament a l’entorn digital, en particular pel que fa als joves;
  • impulsar la sostenibilitat.

En concret, aquests drets i principis impliquen una connectivitat digital assequible i d’alta velocitat a tot arreu i per a tothom, aules ben equipades i professors amb competències digitals, accés ininterromput als serveis públics en línia, un entorn digital segur per als infants, desconnexió després de l’horari laboral, obtenció d’informació de comprensió fàcil sobre l’impacte mediambiental dels nostres productes digitals i un control sobre la manera com s’utilitzen les nostres dades personals i amb qui es comparteixen.

Propers passos
La signatura de la Declaració Europea de Drets i Principis Digitals al nivell més alt reflecteix el compromís polític compartit de la UE i els seus Estats membres de promoure i aplicar aquests principis en tots els àmbits de la vida digital per assolir els objectius de la Brúixola Digital 2030 .La Declaració també orientarà el treball concret sobre el programa de política per a la Dècada Digital, el mecanisme de seguiment i cooperació per assolir els objectius digitals comuns d’aquí al final d’aquesta dècada. Per assolir els objectius del 2030, i perquè la Declaració produeixi efectes concrets, la Comissió supervisarà els avenços i n’informarà a través de l’informe anual sobre «l’estat de la Dècada Digital». D’altra banda, la Declaració orientarà la UE en les seves relacions internacionals sobre com configurar una transformació digital que situï les persones i els drets humans al centre.

Context
El 9 de març del 2021, la Comissió va exposar la seva visió de la transformació digital d’Europa d’aquí a 2030 a la seva Comunicació titulada Brúixola Digital 2030: l’enfocament d’Europa per al Decenni Digital. Al setembre de 2021, la Comissió va presentar un Itinerari cap a la Dècada Digital, un marc de governança sòlid per assolir aquestes metes digitals.

La Comissió va proposar la Declaració de Drets i Principis Digitals el gener del 2022. La Comissió, el Parlament i el Consell van assolir un acord sobre la Declaració el novembre del 2022. La Declaració se suma a anteriors iniciatives digitals dels Estats membres, com la Declaració de Tallinn sobre l’administració electrònica, la Declaració de Berlín sobre la societat digital i el govern digital basat en valors i la Declaració de Lisboa sobre una democràcia digital amb propòsit.

A més d’una enquesta especial de l’Eurobaròmetre, la Comissió va fer una consulta pública oberta que va posar de manifest un ampli suport als principis digitals europeus: vuit de cada deu ciutadans de la UE consideren útil que la Unió Europea defineixi i promogui una visió europea comú sobre els principis i drets digitals.
La Declaració, igual que els drets que s’hi contenen, es basa en els Tractats i en la Carta dels Drets Fonamentals. Es basa així mateix en les polítiques digitals existents, com les relatives a la protecció de dades, la privadesa digital, els drets dels treballadors i la jurisprudència del Tribunal de Justícia. Complementa el pilar europeu de drets socials.