El projecte «Construir Europa amb les autoritats locals» se centra a millorar la capacitat de les autoritats locals per comunicar els assumptes relacionats amb la UE a l’àmbit local. Es tracta de crear una xarxa europea de representants polítics locals, amb la finalitat de promoure la comunicació dels assumptes europeus de la UE mitjançant una aliança sense precedents entre les estructures de govern d’Europa i locals.

Aquesta iniciativa es portarà a terme en col·laboració amb la Xarxa europea de corresponsals regionals i locals de la UE del Comitè de les Regions, iniciada el 2021, per connectar el treball del Comitè i de les Regions i els seus membres amb un públic més ampli de corresponsals locals presents a la UE.

El projecte s’adreça a les administracions locals interessades a associar-se amb la Comissió Europea amb l’objectiu de comunicar sobre el terreny assumptes de la UE i a tal efecte, nomenaran un electe local. En el cas de l’Ajuntament de Tarragona, aquesta persona és la consellera Montse Adan.

El projecte permetrà que els electes locals treballin de forma concertada i difonguin informació sobre els temes de la UE que afecten la seva circumscripció en l’àmbit local; impulsar la implicació de la ciutadania i promoure debats sobre temes europeus, així com sobre el futur d’Europa, i generar debat a escala local sobre la UE.

Com a membre de la Xarxa BELC, la consellera ha seguit el discurs anual de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von del Leyen a la seu del Parlament Europeu, a Estrasburg.

Cada any, al setembre, la Presidenta de la Comissió Europea pronuncia el seu discurs sobre l’Estat de la Unió davant del Parlament Europeu, anomenat SOTEU, i on fa balanç dels èxits dels anys anteriors i presenta les prioritats per a l’any següent. Aquest esdeveniment anual històric va ser instituït pel Tractat de Lisboa el 2010 per tal de fer més democràtica i transparent la vida política de la Unió.

És interessant estar atent al que anunciarà la Presidenta de la Comissió Europea, ja que repercutirà en la vida de tots els ciutadans en un futur proper, ja sigui sobre drets i llibertats fonamentals o sobre els beneficis concrets a les nostres vides de un entorn més ecològic i digital. El discurs sobre l’estat de la Unió Europea també donarà les eines necessàries per entendre els reptes del nostre temps, ja sigui la seguretat del nostre continent o les oportunitats socials i econòmiques que s’obren gràcies al fet que vivim junts en una Unió.