L’Autoritat de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries (HERA) de la Comissió va assegurar el subministrament de 170.920 dosis addicionals de la vacuna de tercera generació de Bavarian Nordic per respondre a l’actual brot de verola del mico i cobrir les necessitats més immediates. Així, doncs, el nombre total de dosis adquirides directament per la UE per als Estats membres s’eleva a 334.540.

Aquestes dosis addicionals estaran disponibles per al lliurament abans que finalitzi l’any. Mentrestant, les vacunes contra la verola del mico finançades per la UE que ja s’han adquirit, continuaran lliurant-se als Estats membres de la UE, Noruega i Islàndia durant les properes setmanes i mesos.

La comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, ha declarat: «Si bé hem vist que el nombre de casos de virola d’un mico ha disminuït a la UE les últimes setmanes, l’amenaça no s’ha dissipat i no podem abaixar la guàrdia. Hem de continuar mantenint el ritme dels nostres esforços per protegir els nostres ciutadans, especialment els més vulnerables. La preparació és fonamental per respondre ràpidament a les emergències sanitàries. Gràcies a l’HERA, l’Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries, hem adquirit 170 920 dosis addicionals de vacunes per als Estats membres. Això eleva el nombre total de dosis garantides als Estats membres per cobrir les necessitats urgents a més de 330.000. D’això tracta l’HERA, un pilar fonamental de la nostra Unió Europea de la Salut que compleix el seu mandat de protegir els nostres ciutadans».

A més, per tal de satisfer les necessitats a mitjà termini dels estats membres, l’HERA ha posat en marxa procediments d’adquisició conjunta de vacunes addicionals i opcions terapèutiques. Aquestes accions, juntament amb el dictamen de l’Agència Europea de Medicaments (EMA) sobre l’ús intradèrmic de la vacuna contra la verola del mico, garantiran una protecció més ràpida de les persones més vulnerables i acceleraran la vacunació dels ciutadans en situació de risc .

 

Context

A dia 1 de setembre, s’havien notificat al voltant de 18.463 casos de verola de mico en 29 països de la UE/l’EEE des de l’inici del brot epidèmic. La verola del mico és un virus que es transmet dels animals als éssers humans i provoca símptomes molt similars, però de menys gravetat, als observats anteriorment en pacients amb verola. La malaltia és endèmica a l’Àfrica Occidental i Central i s’està propagant per primera vegada a Europa.

La Comissió s’ha compromès a construir una Unió Europea de la Salut més forta i activa, que estigui preparada i sigui capaç de respondre noves amenaces per a la salut. La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància de la coordinació entre els països europeus, així com el valor afegit que aporta una resposta comuna davant de les amenaces sanitàries transfrontereres.

L’HERA és un pilar clau de la Unió Europea de la Salut i un actiu fonamental per intensificar la resposta i la preparació de la UE davant les emergències sanitàries. Es va crear l’octubre del 2021 amb l’objectiu de substituir les mesures immediates que es van adoptar com a resposta a la pandèmia per una estructura permanent, dotada de les eines i els recursos adequats per planificar amb antelació l’actuació de la UE quan es presentin emergències sanitàries. L’HERA servirà per anticipar les amenaces i possibles crisis sanitàries mitjançant la recopilació d’informació i el desenvolupament de les capacitats de resposta necessàries.

Des que va esclatar el brot de verola del mico, l’HERA, juntament amb altres serveis de la Comissió i els Estats membres, ha seguit de prop l’evolució de l’epidèmia a Europa i ha donat suport als esforços de preparació i resposta de tots els Estats membres .

L’HADEA és l’Agència Executiva Europea als àmbits de la Salut i Digital, creada per la Comissió. Executa programes europeus i finança accions i iniciatives en els àmbits de la salut, la seguretat alimentària, les tecnologies i les xarxes digitals, la indústria i l’espai.