La Comissió Europea va decidir inscriure al registre una iniciativa ciutadana europea titulada «Crida per aconseguir un entorn sense tabac i la primera generació europea sense tabac d’aquí al 2030».

Els organitzadors d’aquesta iniciativa demanen a la Comissió que llanci propostes legislatives per evitar que les noves generacions caiguin en l’addicció al tabac, per actuar contra els perills mediambientals relacionats amb el tabac i, de manera general, contra el tabaquisme.

La Comissió considera que aquesta iniciativa ciutadana europea és jurídicament admissible perquè compleix els requisits exigits. En aquesta fase la Comissió encara no ha analitzat el fons de la iniciativa proposada. Els promotors disposen de sis mesos per procedir a la recollida de signatures. Si una iniciativa ciutadana europea rep, en el termini d’un any, un milió de declaracions de suport procedents de set estats membres diferents com a mínim, la Comissió està obligada a reaccionar. Podrà decidir donar curs o no a la sol·licitud, però en tots dos casos haurà de motivar-ne la decisió.