El Llibre Blanc sobre el futur d’Europa suposa una proposta per a un nou inici de la Unió Europea amb 27 Estats membres. Un punt d’inflexió que s’ha posat damunt la taula en preparar en 60è aniversari de la UE, ja que mirant enrere hi ha set dècades de pau i una Unió ampliada de 500 milions de ciutadans que viuen en llibertat en una de les economies més pròsperes del món, però al mateix temps la UE ha de mirar al futur i considerar de quina manera s’hi enfronta. Així, el Llibre Blanc recull els principals desafiaments i oportunitats d’Europa durant el decenni vinent, i presenta cinc escenaris sobre com podria evolucionar d’aquí al 2025 en funció del camí que agafi.

Així, el Llibre Blanc analitza com evolucionarà Europa tenint en compte la repercussió de les noves tecnologies en la societat i la feina, els dubtes que suscita la globalització, els problemes en matèria de seguretat o l’augment dels populismes.

Escenari 1: Seguir igual

La UE dels 27 se centra en el compliment del seu programa de reformes d’acord amb l’esperit de les orientacions de la Comissió del 2014 “Un nou inici per a Europa” i de la Declaració de Bratislava, aprovada pels 27 Estats membres el 2016. De cara al 2025 això implicaria que:

  • Els europeus poden conduir automòbils autònoms i connectats, però poden tenir dificultats a l’hora de travessar les fronteres en persistir determinats obstacles jurídics i tècnics.
  • La majoria dels europeus pot travessar fronteres sense haver-se d’aturar als controls. El reforç dels controls de seguretat implica la necessitat d’arribar als aeroports i estacions de ferrocarril molt abans de l’hora de la sortida.

Escenari 2: Només el mercat únic

La UE dels 27 se centra gradualment en el mercat únic perquè no s’aconsegueixen acords els Estats membres en un nombre creixent d’àmbits. El 2025 això implicaria:

  • Travessar fronteres amb finalitats de negoci o turisme resulta difícil a causa dels controls regulars efectuats. Trobar una feina a l’estranger també és més complicat i la transferència dels drets de pensió a un altre Estat membre no està garantida. Les persones que es posen malaltes a l’estranger s’enfronten a elevades factures mèdiques.
  • Els europeus no són partidaris d’utilitzar automòbils connectats, per la manca de normes jurídiques i tècniques comunes a escala de la UE.

Escenari 3: Els que desitgen fer més, fan més

La UE dels 27 continua funcionant com en l’actualitat, però permet els Estats membres que ho desitgin una col·laboració més gran en àmbits específics. El 2025 això implicaria que:

  • 15 Estats membres estableixen un cos d’agents de policia i fiscals per a lluitar contra les activitats delictives transfrontereres. S’intercanvia immediatament la informació en matèria de seguretat, ja que les bases de dades estan plenament interconnectades.
  • Els vehicles connectats s’utilitzen àmpliament en 12 Estats membres, que han acordat harmonitzar les seves normes tècniques i la seva legislació en matèria de responsabilitat.

Escenari 4: Fer menys però de forma més eficient

La UE dels 27 centra la seva atenció a augmentar i accelerar els seus assoliments en els àmbits d’actuació prioritaris que ha triat, mentre que intervé menys en aquells en els quals percep que no aporta valor afegit. El 2025 això implicaria:

  • Una Autoritat Europea de Telecomunicacions tindrà la facultat d’alliberar freqüències per a serveis de comunicacions transfrontereres, com els utilitzats pels automòbils connectats. També protegirà els drets dels usuaris de les xarxes mòbils i Internet, en qualsevol lloc de la UE.
  • Una nova Agència Europea de Lluita contra el Terrorisme ajuda a evitar i prevenir atemptats greus mitjançant el rastreig i la senyalització sistemàtica dels sospitosos.

Escenari 5: Fer molt més conjuntament

Els Estats membres decideixen compartir més competències, recursos i presa de decisions en tots els àmbits. Les decisions s’adopten més ràpidament a escala europea i s’apliquen amb més celeritat. El 2025 això implicaria:

  • Els europeus que desitgen presentar una queixa sobre una proposta de projecte de turbina eòlica finançat per la UE a la seva zona tenen dificultats per a trobar l’autoritat responsable, ja que se’ls remet a les autoritats europees competents.
  • Els automòbils connectats es poden conduir a tota Europa de forma fluida gràcies a normes comunes clares a escala de la UE. Els conductors poden confiar que una agència de la UE farà complir les normes.

Camí a seguir

El Llibre Blanc és la contribució de la Comissió Europea a la Cimera de Roma, que tindrà lloc el 25 de març de 2017. Una trobada en què la UE no només passarà revista a allò que s’ha aconseguit des de la seva creació, sinó que analitzarà el seu futur a llarg termini.

Per a més informació, podeu consultar el Llibre Blanc en aquest enllaç, així com visitar la pàgina web La UE als 60.