La Comissió va publicar l’informe anual sobre el mercat únic del 2023 i el quadre d’indicadors del mercat únic del 2022, com a part de les activitats per commemorar el 30è aniversari del mercat únic. Els informes confirmen que el mercat únic continua sent un instrument clau per afrontar els reptes actuals d’Europa i posen en relleu la importància de millorar-ne contínuament el funcionament, així com l’impacte del mercat únic en representar un valor afegit més gran per a l’economia de la UE .
Tots dos informes contribuiran als debats amb els Estats membres sobre el reforç del mercat únic i serviran de base a la Comissió en els seus futurs treballs per garantir que el mercat únic assoleixi tot el potencial de suport a la resiliència i la competitivitat de l’economia europea.

L’informe anual sobre el mercat únic del 2023 fa balanç de la integració del mercat únic i analitza com ajuda Europa a fer front a les tensions geopolítiques actuals, millorar la competitivitat de la UE i donar suport a les transicions ecològica i digital de la nostra economia.

El quadre d’indicadors del mercat únic del 2022 mostra com el mercat únic beneficia l’economia de la UE. Ofereix una visió detallada de l’aplicació de les normes del mercat únic de la UE a tot l’Espai Econòmic Europeu, amb l’objectiu de trobar millores per al mercat únic. El quadre d’indicadors se centra en els avenços realitzats en l‟execució de la legislació de la UE, les condicions comercials generals, la integració del mercat únic i altres objectius polítics importants com el creixement i l’ocupació, la resiliència i l’economia digital i ecològica .

Aquestes són les principals conclusions dels informes:
– Un mercat únic sòlid sustenta la capacitat d’Europa per fer front als grans reptes: L’informe anual sobre el mercat únic de 2023 se centra en la necessitat aprofitar el poder del mercat únic per garantir la disponibilitat de béns, serveis, capacitats i capital crítics necessaris per a la doble transició d’Europa. Considera que calen avenços per impulsar la resiliència de les cadenes de subministrament, abordar les dependències estratègiques, especialment pel que fa a les matèries primeres fonamentals, millorar la integració al mercat de serveis i garantir que Europa disposi de les tecnologies i capacitats necessàries per afrontar aquests reptes. El quadre d’indicadors del mercat únic proporciona proves addicionals sobre els resultats obtinguts fins ara en termes de competitivitat, comerç, resiliència econòmica i doble transició, i assenyala els àmbits en què es poden introduir millores. Entre aquests cal esmentar la reducció dels obstacles a l’exercici de les professions (per exemple, els serveis jurídics) o el reconeixement de les qualificacions professionals (per exemple, els guies turístics) a través de les fronteres, la millora de les inversions públiques i privades, el suport a les pimes i la continuació dels esforços a nivell nacional en suport de la doble transició.
– Les dades i les eines digitals tenen un gran potencial per millorar la governança del mercat únic: L’informe anual d’aquest any sobre el mercat únic posa en relleu la manera com els enfocaments nous, com un millor ús de la tecnologia digital i les solucions d’administració electrònica —entre altres, la passarel·la digital única i el sistema tècnic basat en el principi de «només una vegada»—, resultaran en més confiança entre les autoritats i reduiran la càrrega per a les empreses i les administracions.
– El mercat únic aporta un valor afegit cada vegada més gran a l’economia de la UE: Tant l’informe anual sobre el mercat únic com el quadre d’indicadors del mercat únic avaluen els beneficis i l’augment del comerç entre els Estats membres, possibilitat pel mercat únic des de la seva creació. El quadre d’indicadors mostra una integració comercial creixent després de la pandèmia de COVID-19: el juny del 2022, el comerç dins de la Unió representava el 60% del comerç total de la UE.
– Les empreses es beneficien d’una aplicació millor de les normes i condicions generals, però encara hi ha dificultats: El quadre d’indicadors estableix que l’aplicació i el compliment de les normes del mercat únic estan millorant. Això es reflecteix en un nombre menor de procediments d’infracció contra els Estats membres el 2021, per primera vegada en quatre anys. El quadre d’indicadors també mostra un millor ús i aplicació de diverses eines essencials del mercat únic, com el Sistema d’Informació del Mercat Interior i la Directiva sobre transparència al mercat únic, així com un ús més gran de la xarxa SOLVIT, que ajuda a prevenir o eliminar obstacles al mercat únic. A més, les empreses de la majoria dels Estats membres van percebre una disminució de les càrregues reglamentàries el 2021, però s’enfronten a problemes cada vegada més grans al voltant de la morositat de les autoritats públiques, especialment a causa de l’impacte de la pandèmia de COVID-19 .