Tarragona té instalades 4 estacions per valorar diariament la qualitat de l’aire. Foto wikipedia.

Aquests dies se celebra a Bratislava el Fòrum Europeu «Aire Pur», una cita que on els responsables polítics i les parts interessades comparteixen coneixements per col·laborar en l’aplicació de les polítiques europees, nacionals i locals en matèria de qualitat de l’aire. Un tema d’interès per la ciutadania europea, si mirem les dades de la darrera enquesta de l’Eurobaròmetre.

I és que més de dos terços dels europeus (71%) pensen que la Unió Europea ha de proposar més mesures per a millorar la qualitat de l’aire, i consideren que aquesta s’ha deteriorat els darrers deu anys. El grup més nombrós d’enquestats (44%) creu que la manera més eficaç d’abordar els problemes de qualitat de l’aire és mitjançant controls de contaminació més estrictes a les activitats industrials i de producció energètica.

L’enquesta ha pres el pols a 27.565 europeus de tots els estats membres, sobre un tema que provoca més de 400.000 morts prematures a l’any i altes despeses en atenció sanitària, dies de treball perduts i danys a cultius i edificis. Destaca entre les respostes que 7 de cada deu diuen haver pres almenys una mesura per a reduir les emissions nocives en l’aire, la qual cosa representa un augment de vuit punts percentuals en comparació amb l’enquesta que es va fer l’any 2017.

La Unió Europea disposa des de maig de 2018 de la Comunicació «Una Europa que protegeix: Aire pur per a tots» amb mesures per prendre arreu del territori. La iniciativa comunitària aporta coneixements especialitzats, intercanvis de bones pràctiques, orientació als Estats membres i a les empreses, suport a la inversió i ajuts per a millorar la qualitat de l’aire per a tots; a més també emprèn accions legals davant el Tribunal de Justícia europeu en cas que algun Estat membre no respecti les lleis comunitàries. Amb tot, més de la meitat de la població consultada creu que no es fa prou per promoure la bona qualitat de l’aire que respirem.

Pots seguir tota l’actualitat europea a través del nostre blog Directe a Europa i a les xarxes socials: Facebook, TwitterInstagram.