Seminari en línia:

Política Regional Europea: Ajuts de la UE per als municipis

La UE inverteix en l’àmbit local a través de la seva política regional, que inclou mesures per impulsar el creixement econòmic i l’ocupació i millorar la qualitat de vida mitjançant inversions estratègiques. Gràcies a la política regional europea, una forma activa de solidaritat de la UE, les persones de les regions i municipis menys desenvolupats poden aprofitar les oportunitats que ofereix el major mercat del món. Al seminari “Política regional europea: ajuts de la UE per als municipis” podreu trobar algunes experiències que us poden interessar, a més de conèixer quins recursos ens ofereix la Unitat de Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya a tots els municipis per poder optar a projectes europeus. Els municipis són aliats clau en la lluita per un futur resilient i per construir una Europa forta, verda i justa. Els municipis han de tenir un paper actiu en la gestió de la crisi des d’una posició única per abordar les necessitats immediates ja llarg termini de la seva ciutadania.

Programa

“#FONSUECAT: Oportunitats i eines per la participació en projectes europeus” a càrrec de Conxita Font, responsable de Fons Europeus del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 Taula d’Experiències amb:

  • Sergi Lamo, director del Centre Tecnològic del Vi (VITEC) i soci del PECT Priorat
  • “Amposta Ciutat Sostenible” amb Ramon Noche, secretari general de l’Ajuntament d’Amposta
  • “Millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina” amb Charo Romano, coordinadora de programes i projectes de l’Ajuntament de Reus
  • “Com un municipi petit tira endavant dos ambiciosos projectes emmarcats en la recuperació del Camí de Sirga a la comarca de la Ribera d’Ebre gràcies als fons de la UE“, Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d’Ebre.

Tancament de la jornada a càrrec d’Alfonso González Bondia, director general d’Afers Europeus i Mediterranis de la Generalitat de Catalunya

El seminari es realitzarà a través de la plataforma Zoom i serà moderat per la responsable de l’oficina EDTgn, Marta Domènech. Les persones que formalitzin la inscripció rebran l’enllaç per accedir a la sessió.

15.45h. La connexió s’activarà 15 minuts abans per resoldre problemes tècnics i/o dubtes.

Política regional UE

La Unió Europea destina un terç del seu pressupost anual a finançar projectes destinats a reduir les desigualtats, a generar riquesa a les regions, a promoure la innovació empresarial i el desenvolupament urbà, la creació de feina i la formació de treballadors. El finançament d’aquests projectes es fa a través de la política regional i de cohesió i, concretament, a partir d’un seguit d’instruments creats per a aquest objectiu com ara el Fons de Cohesió, dins del qual es troba el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o el Fons Social Europeu, i els Fons Competitius, entre els quals hi ha l’Erasmus+ o el LIFE.

Si voleu més informació sobre els fons europeus clique en aquest enllaç:

Si voleu més informació sobre els fons a Catalunya podeu visitar aquesta web.