La flota d’avions d’extinció d’incendis de la UE està a punt per ajudar els països europeus a lluitar contra els incendis forestals al llarg de la temporada alta. La flota forma part de rescEU, una reserva europea de recursos per respondre a emergències. Dotze avions i un helicòpter d’extinció d’incendis, estacionats a Croàcia, França, Grècia, Itàlia, Espanya i Suècia, estaran a punt per entrar en acció aquest estiu quan els incendis forestals requereixin una resposta europea conjunta per salvar vides, mitjans de subsistència i entorns naturals.

El comissari de Gestió de Crisi Janez Lenarčič ha declarat: «L’any passat assistim a la segona pitjor temporada d’incendis forestals registrada a la UE. Va ser un dolorós recordatori de l’efecte devastador que els incendis forestals tenen a la vida dels europeus. Avui està a punt la flota rescEU, amb tretze aeronaus d’extinció d’incendis de la UE, que oferirà un major grau de protecció de les vides, els mitjans de subsistència i els entorns naturals. Això no seria possible sense la cooperació de Croàcia, França, Grècia, Itàlia, Espanya i Suècia, països on estan estacionats l’helicòpter i els avions d’extinció d’incendis. Mitjançant aquesta flota, la UE impulsa la preparació del continent per fer front als incendis forestals».

Les previsions científiques per a la temporada d’incendis forestals d’aquest any prediuen riscos superiors a la mitjana a Europa Central i al Mediterrani. En particular, els mesos d’estiu tendeixen a ser més càlids i més secs que els anys anteriors.

Capacitats d’extinció d’incendis de rescEU el 2022

La flota d’extinció d’incendis de rescEU del 2022 compta amb dotze avions i un helicòpter procedents de sis Estats membres de la UE, llestos per utilitzar-los a qualsevol país de la UE quan sigui necessari.

La flota està composta per:

Dos avions d’extinció d’incendis procedents de Croàcia, dos avions d’extinció d’incendis procedents d’Espanya, dos avions d’extinció d’incendis procedents de França, dos avions d’extinció d’incendis i un helicòpter procedents de Grècia, dos avions d’extinció d’incendis procedents d’Itàlia i sis avions d’extinció d’incendis procedents de Suècia.

La flota està estratègicament situada a tots els estats membres de la UE, que s’encarreguen de l’explotació i el manteniment de les aeronaus. Mitjançant la seva flota rescEU, que la UE finança completament, la Comissió Europea fomenta la capacitat dels intervinents nacionals a tot Europa. Això s’afegeix a més de 200 bombers i equip tècnic d’Alemanya, Bulgària, Finlàndia, França, Noruega i Romania, que estaran estacionats a Grècia per facilitar ajuda immediata als primers intervinents nacionals al llarg de tota la temporada d’incendis forestals.

Context

La UE garanteix un enfocament coordinat per prevenir els incendis forestals i preparar-se i reaccionar-hi. Quan la magnitud d‟un incendi forestal desborda les capacitats de resposta d‟un país, aquest pot sol·licitar ajuda a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Un cop activat, el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la UE coordina i finança l’ajuda facilitada pels Estats membres de la UE i sis Estats participants més. A més, la UE ha creat la Reserva Europea de Protecció Civil per disposar d’un nombre crític de capacitats de protecció civil fàcilment disponibles que permetin una resposta col·lectiva més ferma i coherent. En cas que l’emergència requereixi més ajuda per salvar vides, la Comissió activa la seva flota d’extinció d’incendis rescEU per fer front a les catàstrofes a Europa. El servei de cartografia d’emergència per satèl·lit Copernicus de la UE complementa les operacions amb informació detallada procedent de l’espai.

 

Más informació

Incendis forestals

rescEU