El departament d’Economia i Hisenda ha anunciat que la Generalitat de Catalunya invertirà al Camp de Tarragona i l’Ebre 32,2 milions d’euros de l’instrument REACT-UE, procedents dels fons europeus Next Generation EU, per fer actuacions de reforma en centres escolars i d’assistència primària. L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar les infraestructures socials i, en el cas de les escoles, millorar-ne l’eficiència energètica, ampliar-les i reformar-ne l’estructura quan s’escaigui. 

Per vegueries, es destinaran 23,6 milions d’euros al Camp de Tarragona que serviran per iniciar la construcció d’un nou institut a Maspujols, ampliar els instituts de Cambirls i dels Pallaresos i fer actuacions de rehabilitació per millorar el consum energètic al CAP Torreforta i a 31 centres escolars. 

La inversió a les Terres de l’Ebre serà de 8,6 milions que es dedicaran a rehabilitar els centres d’assistència primària a l’Ametlla de Mar i Roquetes i a fer ores relacionades amb la calefacció i els tancaments a 14 instituts més.  

El 2021, la Comissió Europea va autoritzar la reprogramació del Programa Operatiu FEDER de Catalunya per al període 2014-2020, amb l’objectiu de reassignar els recursos per fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19 i reactivar l’economia després de l’impacte de la pandèmia per un import de 1.023 milions d’euros. En aquest context, la Generalitat va reassignar els recursos al voltant de quatre línies estratègiques amb l’objectiu de reactivar l’economia després de la pandèmia. Aquestes línies són “Productes i serveis de la salut”, “Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia digital”, “Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia verda” i “Suport a les inversions en estructures que present serveis bàsics als ciutadans”. 

 

Font: Generalitat – Acció exterior