Un dels set projectes que presenta l’Ajuntament als fons europeus ja compta amb el finançament europeu

La sostenibilitat, la mobilitat i les noves tecnologies, conceptes clau dels Next Generation als quals opta Tarragona
Foto: Tjerk van der Meulen.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, han presentat aquest dijous el gruix dels projectes que s’estan treballant per obtenir fons europeus de recuperació, els Next Generation. Els serveis tècnics de les diferents conselleries del consistori, així com les empreses públiques i organismes autònoms fa mesos que elaboren els projectes, molts ja existents, i que aquestes convocatòries europees els aportaran una nova via de finançament. Així mateix, aquests projectes europeus també permetran impulsar-ne de nous, com l’ampliació de l’aparcament de Torroja o l’ampliació del dissuasiu del Cementiri. “El model de ciutat, sostenible i transformadora, impulsat per l’Ajuntament de Tarragona fa que molts dels projectes de mandat previstos encaixin en les línies estratègiques d’aquests fons europeus de recuperació econòmica”, subratlla l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.

Ll’Ajuntament de Tarragona opta a set projectes dels fons europeus de recuperació, Next Generation, un d’ells ja aprovat. “Aquest és un primer paquet de projectes als quals ens hem presentat. Ara estem a l’expectativa d’altres i de properes convocatòries a les quals ja estem preparats per presentar-nos”, afegeix el conseller responsable dels fons europeus, Jordi Fortuny, qui assegura que l’equip tècnic que treballa en els fons europeus “està permanentment pendent de les convocatòries dels Next Generation que van sortint. Estem satisfets del projecte Tarragona cap al 2030 perquè demostra que tenim projectes molt treballats que ara, a més, rebran un impuls econòmic important. I això ens permetrà destinar la despesa que havíem previst per finançar aquests projectes en altres també necessaris per a la ciutat”.

PROJECTES APROVATS

TARRAGONA CAP AL 2030

Té un cost de 5.337.500 € i estarà finançat en 3.003.080,67 € pels fons europeus. El termini d’execució és fins al 31 de desembre de 2024. Aquest projecte consisteix en:

 • Adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen. Una de les principals línies de treball de l’EMT és la renovació de la flota de transport públic avançant cap a la introducció de vehicles més sostenibles que, a la llarga, permetin aconseguir l’objectiu zero emissions de CO2. La pila de combustible amb hidrogen verd és una tecnologia que permet caminar cap a aquest objectiu.
 • Ampliació de l’aparcament de dissuassori Torroja. Permetrà incrementar les places disponibles a un preu màxim d’1 euro al dia en una zona estratègica de la ciutat, a tocar de la Part Alta de Tarragona.
 • Aparcament de dissuassori zona nord / Cementiri. Actualment hi ha un solar un aparquen els vehicles. El projecte dignificarà l’aparcament gràcies a la pavimentació i ordenació de l’espai.
 • Peatonalització del carrer Canyelles. Aquest cèntric carrer que uneix la plaça Corsini i la Rambla Nova és un tram clau del centre la ciutat. El projecte permet posar-lo a disposició de la ciutadania i alliberar el centre de trànsit rodat.
 • Urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés. Es tracta d’una remodelació integral: es millorarà la pavimentació, la il·luminació, la xarxa d’aigua, s’incorporarà nova vegetació i s’actuarà en aspectes de mobilitat per dotar de més seguretat el vianant, que és el principal beneficiat d’aquesta reforma.
 • Digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport. Les ajudes aniran destinades a l’adquisició d’un sistema informàtic actualitzat i especialitzat en la gestió del servei públic de transport de viatgers urbà de Tarragona.

Dades d’execució:

 • Pressupost de despeses: 4.882.491,3 € sol·licitat.
 • Pressupost concedit: 3.003.080,67 €.
 • Termini d’execució: 31/12/2024.

CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT

El gruix de la inversió (dos milions d’euros) que rebrà l’Ajuntament de Tarragona es dedicarà al projecte de rehabilitació i millora de l’accessibilitat del Fòrum de la Colònia i la resta s’aniran desenvolupant en diferents projectes al voltant del patrimoni que s’hauran d’executar en els propers anys. “Aquesta és una oportunitat única perquè podrem adequar el nostre patrimoni perquè tingui encara més accessibilitat i excel·lència. Aquest fons europeu ens permetrà donar l’impuls definitiu que li cal al Fòrum de la Colònia”. Les actuacions que es finançaran amb aquest programa inclouen la rehabilitació d’immobles considerats Béns d’Interès Cultural, la renovació de paviments i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, la substitució de sistemes d’il·luminació per estalviar energia o l’adequació de patrimoni per a ús turístic, entre d’altres.

 • Pressupost de despeses: 3.000.000 € sol·licitat
 • Pressupost concedit: 3.000.000 €
 • Termini d’execució: 31/10/2025

PROJECTES PRESENTATS I PENDENTS DE RESOLUCIÓ

TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ D’ENTITATS LOCALS

Un altre dels projectes que ha presentat l’Ajuntament de Tarragona —i està pendent que es resolgui— és l’IRIS Sistema d’informació integral. Es tracta d’un nou sistema d’informació, gestió i tramitació corporativa que suposarà una nova mirada de l’administració, del sistema de funcionament intern i de l’organització del treball. El nou sistema es basa en una gestió de dades integral i integrada i un motor de tramitació transversal que permet l’intercanvi i la reutilització de la informació.

L’homogeneïtzació i la transversalitat, de fet, són dos dels pilars bàsics de la modernització de l’administració municipal, que té també com a altres objectius:

 • La fluïdesa del coneixement a través de tota la corporació, mitjançant el concepte de dada única i la reutilització de la informació per afavorir l’experiència de les persones usuàries.
 • La millora i ampliació dels serveis públics digitals a l’empleat/ada municipal i a la ciutadania, més automatitzats, en mobilitat; l’obertura de la corporació per defecte, i l’oferta de serveis més proactius i personalitzats a la ciutadania.

El consistori s’ha fixat l’objectiu de transformar l’organització  i la gestió municipals, així com de millorar els serveis que es presten a la ciutadania. “Els proper anys es dotarà d’un nou sistema d’informació, gestió i tramitació corporativa, que permetrà l’intercanvi i la reutilització de la informació”, explica el conseller responsable de TIC de l’Ajuntament, Jordi Fortuny.

 • Pressupost de despeses: 1.829.074,77 €
 • Data de presentació: 14/12/2021
 • Previsió resolució: finals de juny 2022.
 • Termini d’execució: 31/12/2022

TARRAGONA GREENBELT ’26

L’Ajuntament de Tarragona també opta amb la proposta GreenBelt’26 de renaturalització d’espais urbans i periurbans de l’Anella Verda a la convocatòria d’ajuts al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de fons europeus Next Generation. El projecte presentat té un pressupost total de 4.256.978,28€ i inclou accions de planificació, intervencions especifiques i iniciatives de governança, participació, comunicació i seguiment. La proposta inclou iniciatives en diferents entorns com el fluvial, marítim o terrestre.

El projecte preveu la creació del Pla de gestió de l’Anella Verda de Tarragona com la naturalització de la llacuna del Parc de l’Anella Mediterrània, el foment de la biodiversitat al Parc de Sant Pere i Sant Pau i la restauració d’espais forestals erosionats en l’entorn del Pont del Diable. Un altre àmbit en el qual es vol intervenir de manera destacada son les platges de la ciutat, així com la desembocadura del riu Gaià, el riu Francolí i la renaturalització del tram urbà del Riu Clar.

També inclou actuacions en diferents ecosistemes, així com la creació d’un pla de governança i participació que s’instituirà en el Consell Municipal del Medi Ambient de Tarragona. Finalment, es contempla la creació d’un pla de comunicació i sensibilitació que per una banda inclourà un programa d’educació ambiental per a escoles i famílies i per l’altra s’implementarà en un Pla de comunicació del projecte a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

 • Pressupost de despeses: 3.604.816,11 € sol·licitat
 • Data de presentació: 31/12/2021
 • Data de resolució: juny/juliol 2022
 • Termini d’execució: 31/12/2025

INFRAESTRUCTURES D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS

La millora del sistema audiovisual del Teatre Tarragona (projecció, so i il·luminació) també és un dels projectes als que aspira l’Ajuntament de Tarragona a obtenir fons europeus.

 • Pressupost de despeses: 200.000 €
 • Data de presentació: 14/12/2022
 • Data de resolució: juny 2022
 • Termini d’execució: 31/12/2022

COMPRA DE LLIBRES BIBLIOTECA PEPITA FERRER DE TORREFORTA

Finalment, també es pretén aconseguir finançament per adquirir llibres per la biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta.

 • Pressupost de despeses: 3.000 €
 • Data de presentació: 22/01/2022
 • Data de resolució: finals maig 2022
 • Termini d’execució: 31/12/2022

PENDENT DE PRESENTACIÓ

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTÍ

Aquest projecte, pendent de presentar-se, està destinat a donar suport a la transformació de la ciutat en una destinació més sostenible, innovadora i resilient, alhora que avança cap a una major cohesió territorial, no només relacionada amb l’oferta del destí, sinó creant connexions amb destinacions de l’entorn i de diferents regions.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà apunta que “Tarragona té una oportunitat en aquesta convocatòria per complementar l’oferta turística actual —sobretot cultural i urbana— amb una oferta de patrimoni natural al voltant del nucli urbà que, amb la gestió adequada, pot esdevenir un recurs de primera per a un ecoturisme sostenible allunyat del model de sol i platja”. “L’adequació ecoturística d’aquests recursos naturals permetrà diversificar l’oferta turística de manera que la natura complementi la visita cultural, que és el primer motiu de visita dels nostres turistes”, afegeix l’alcalde.

La readequació dels recursos naturals que planteja el pla presentat aconsegueix, d’altra banda, ampliar l’espai turístic i descongestionar així les zones més saturades, i també vol contribuir a desestacionalitzar i ampliar la temporada turística si es genera una oferta associada als valors mediambientals, com per exemple el cicloturisme. El Pla de Sostenibilitat Turística de Destí en la categoria de “destí urbà amb identitat turística” s’articularia al voltant d’una oferta ecoturística de qualitat, basada en els valors naturals de la ciutat, diversificada i més desestacionalitzada. És a dir: crear propostes d’ecoturisme en les àrees naturals de la ciutat per complementar i diversificar l’oferta de la destinació i millorar l’experiència turística. Es tracta a més d’un Pla adaptat a les noves tendències del turisme, orientat al model de desenvolupament de compromís amb els Objectius de Desdenvolupament Sostenible (ODS) i alineat amb l’estratègia de transició energètica d’Espanya 2030.

Intervencions als camins verds, el front marítim i el Serrallo

El Pla de Sostenibilitat Turística de Destí intervindrà en la restauració mediambiental dels recursos naturals de l’àrea de litoral. Aquesta restauració és fonamental per dinamitzar itineraris que, mitjançant una aplicació digital o amb visites guiades, recorrin espais d’interès paisatgístic, com platges de sorra, sistemes dunars, comunitats vegetals i avifauna. Aquestes actuacions es faran extensibles als senders de l’Anella Verda. L’oferta es complementarà amb una reconversió sostenible dels serveis que ofereixen les platges urbanes, com ara sistemes per reduir els residus, la incorporació de punts de càrrega per a cotxes i bicicletes elèctrics o la millora de la il·luminació amb tecnologia LED al Front Marítim. La intervenció també actuarà en una de les àrees més emblemàtiques de Tarragona: el barri del Serrallo, amb la incorporació de wifi 5G i la pacificació del trànsit dels carrers interiors, col·laborant així a la millora de l’experiència del visitant i, a la vegada, dinamitzant el comerç local, especialitzat en la gastronomia marinera.

 • Pressupost de despeses: 2.617.000 € sol·licitat
 • Data de presentació: 31/03/2022

Font: Ajuntament de Tarragona

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *