El centre d’informació Europe Direct Tarragona i la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) promouen, anualment, la Simulació del Parlament Europeu, una jornada on els estudiants tenen l’oportunitat de convertir-se en eurodiputats i eurodiputades per un dia i així conèixer en primera persona com funciona aquesta institució, fer propostes i que aquestes siguin conegudes i fins i tot portades a la UE pels nostres representants.

A la Simulació, el Parlament Europeu està format per una vuitantena d’eurodiputats i eurodiputades que es distribueixen equitativament en quatre comissions parlamentàries sectorials i grups polítics per debatre els temes proposats. Cada comissió està dirigida per un dinamitzador i un assessor jurídic.

Els i les joves estudiants han d’assumir el rol del partit polític al qual representen: democratacristians, socialdemòcrates, liberals o verds, independentment de la seva pròpia ideologia. Les comissions de treball aquesta edició han estat: Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior (LIBE); Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària (ENVI); Cultura i Educació (CULT); i Industria, Investigació i Energia (ITRE).

A la Simulació realitzada amb l’alumnat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, la comissió LIBE ha abordat la política migratòria i les propostes que ha posat sobre la taula són la cooperació amb els països d’origen de les persones migrants, el control de fronteres, la lluita contra les màfies que exerceixen el tracte i el trànsit il·legal de persones i l’acollida, l’asil i la integració en el país de destí. Aquesta ha estat una de les comissió que ha generat més debat entre els seus membres sobretot a l’hora de distingir entre immigració legal i il·legal.

Des de la comissió CULT s’ha parlat sobre l’Erasmus Plus+, programa de la UE per a l’educació i la formació, la joventut i l’esport. Les propostes que s’han realitzat des de la comissió han estat la revisió de les bases i els requisits d’accés, i el fet d’incentivar els estudiants que obtenen la beca a aprendre la cultura i l’idioma del lloc de destí.

La comissió ENVI ha parlat sobre la reducció d’emissions de CO2 a la UE i les propostes han consistit en l’elaboració d’una normativa climàtica més ambiciosa i la reducció de l’ús del carboni, l’energia nuclear i els combustibles fòssils. També la demanda que els Estats membres es comprometin a complir amb els compromisos internacionals; la demanda d’incentius econòmics per percentatges d’emissió; la regulació de les emissions marítimes i d’aviació; i l’encàrrec al Banc Europeu d’Inversions de noves formes de finançar iniciatives verdes.

Finalment, la comissió ITRE ha posat la gestió de la protecció de dades sobre la taula. Les propostes han estat que la UE reguli i protegeixi les dades personals dels usuaris de plataformes digitals; i alhora, que les empreses que gestionen la informació dels ciutadans de la UE siguin controlades per la mateixa. Per últim, assentar les bases per futurs acords i negociacions internacionals entre la UE i tercers estats amb la finalitat d’aconseguir la màxima protecció de les dades dels europeus.

Un assessor jurídic i un ponent han estat els encarregats de recollir i redactar les propostes que cada família política ha portat a la seva comissió. Al final, s’ha celebrat una sessió plenària per portar a votació les propostes de resolució de cada comissió i les esmenes dels diferents partits.

La Simulació del Parlament Europeu s’ha celebrat a l’Aula Magna de la URV i ha estat presidida pel director de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, acompanyat d’Alfonso González, professor de jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i Júlia Figueras, membre de l’equip d’Europe Direct Tarragona.

L’acte ha finalitzat amb unes paraules del conseller Manel Castaño i de la responsable d’Europe Direct Tarragona, Marta Domènech. Els acords d’aquest ple es faran arribar als representants de la UE, a través de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.