Avui 1 d’abril de 2020, ha entrat en vigor el Reglament de la Comissió sobre les fonts d’alimentació externes que permetran estalviar energia i contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Gràcies a aquest Reglament els consumidors europeus podran estalviar en les seves factures, contribuir a assolir els objectius d’estalvi energètic de la UE i reduir les emissions.

Les fonts d’alimentació externes són els adaptadors de corrent utilitzem per convertir el corrent elèctric de la xarxa a tensions inferiors. S’utilitzen, per exemple, en l’electrònica de consum (telèfons intel·ligents, altaveus, sistemes de so, televisors), en productes de TIC (mòdems, encaminadors, ordinadors portàtils, tauletes, pantalles electròniques), petits aparells de cuina (batedores, espremedores) i aparells per a la higiene personal (màquines d’afaitar, raspalls de dents elèctrics). A les llars europees n’hi ha una mitjana de deu per llar i més de 2 000 milions en total a la UE. La nova normativa de la UE, que s’ajusta a les normes més exigents a nivell mundial, farà que aquestes fonts d’alimentació externes siguin més eficients des del punt de vista energètic.

S’espera que, a partir del 2030, l’estalvi d’energia elèctrica sigui de més de 4 TWh / any, suficient per proporcionar energia elèctrica a tota Letònia durant un mes i equivalent a una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de més de 1,4 milions de tones equivalents de CO2 a l’any.

El Reglament sobre disseny ecològic de les fonts d’alimentació externes forma part d’un paquet més ampli de mesures adoptades l’any passat, que consta de 10 reglaments sobre disseny ecològic i 6 sobre etiquetatge energètic. Amb aquest conjunt de mesures s’espera assolir, a partir del 2030, un estalvi total d’energia de 167 TWh a l’any, el que equival a el consum d’energia anual de Dinamarca. L’estalvi acumulat correspondria així a la reducció anual de més de 46 milions de tones equivalents de CO2.