Un estudi revela que als tarragonins ens falten coneixements sobre la Unió Europea titllant de preocupants els resultats. Mentre que els nens del municipi aproven al qüestionari realitzat pel Centre d’Informació Europe Direct Tarragona.

Els resultats entre els adults del municipi és preocupant, tal i com s’afirma a l’estudi, ja que qüestions com qui ocupa la presidència de l’actual Comissió Europea o quants estats formen part de la UE ha estat correctament resposta per una minoria dels enquestats. Tot i que s’han incorporat preguntes més instintives on els resultats son satisfactoris, també s’ha incorporat preguntes més difícils en les que s’han obtingut resultats no gaire positius. Solament un 14% dels tarragonins sap el nombre de diputats catalans que estan al Parlament Europeu, un 50% dels participants no saben quin dia es celebra el Dia d’ Europa i solament un 40% dels adults saben que ni el Consell d’Europa ni Noruega formen part de la UE. Una altra dada alarmant es que tan sols un 40% dels adults coneixen el número d’emergència 112.

Cal destacar que els ciutadans han aprovat les preguntes més practiques sobre el dret a viatjar per Europa sense passaport i el dret a ser atès en cas de malaltia gràcies a la targeta sanitària.

Per altre banda s’ha preguntat als ciutadans sobre el seu sentiment de pertinença i els resultats han mostrat que només un 5’6 dels enquestats senten en primera instancia que són europeus. Aquesta dada contrasta amb les 112 persones que es consideren “catalanes” abans de sentir-se “europees”, 37 ciutadans han afirmat sentir-se “europees abans de sentir-se “catalanes” i unes 5 persones s’ha definit tan sols com “espanyols”.

L’estudi alerta d’una falta de responsabilitat ciutadana ja que la majoria del enquestats no és conscient de les millores que ha comportat la UE en salut, mobilitat, educació.

Les dades mostren que els nens de Tarragona, en general, saben quina es la moneda, el dia oficial de la Unió Europea, identificar els colors de la bandera i el número d’emergència únic.

L’estudi te l’objectiu de plasmar la idea que els ciutadans de Tarragona tenen d’Europa mitjançant un qüestionari amb preguntes de cultura general. En total, han participat, 27 nens (d’entre 8 i 15 anys)  134 adults de diferents perfils. El treball ha estat portat a terme per Cyrielle Marlet i Ana Nogueria sota la dirección de Marta Domènech, responsable del Centre d’Informació Europe Direct Tarragona.