Youth in EuropeYouth in Europe és un projecte social europeu que lluita per prevenir i reduir el consum de drogues entre els adolescents europeus. Entre les seves iniciatives, s’han realitzat diverses enquestes als joves per conèixer quina és la situació actual. Tarragona, gràcies al prestigi adquirit a la UE pel Servei de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona i la coordinació amb l’oficina Europe Direct Tarragona, és l’única ciutat espanyola present en l’estudi. L’última enquesta analitza les dades aportades per 6.516 adolescents d’entre 15 i 16 anys, 2.058 dels quals, tarragonins. Així, Tarragona s’ha convertit en el territori que ha aportat més dades dels 8 països que han participat en aquesta darrera edició. De fet, s’ha realitzat l’enquesta a totes i tots els adolescents censats a Tarragona, per tant la mostra és gairebé del 100%.

Les conclusions

Els adolescents tarragonins beuen més que en altres ciutats d’Europa: un 47,8% declara haver-se emborratxat alguna vegada a la vida (un 28,3% ho ha fet almenys tres vegades), i un 29,6% ha practicat el consum abusiu (15,7% almenys tres vegades a la vida). Aquestes són algunes de les dades més impactants extretes de l’informe presentat aquest dijous durant la jornada tècnica “La joventut d’Europa. Youth in Europe”, a càrrec d’Oriol Romaní, professor emèrit URV  i director del Medical Anthropology Research Center, i Francesc Valls, investigador de la Càtedra d’Inclusió Social URV.

Aquests dos especialistes de prestigi internacional han confirmat la preponderància de l’alcohol com a droga més consumida entre els adolescents de Tarragona: gairebé dos de cada tres (63,9%) ja l’han provat tres vegades o més a la vida als seus 15-16 anys, mentre que els que no n’han consumit mai representen menys d’una quarta part del total (23%). “No són dades que ens hagin espantat per alarmants, però sí que deixen entreveure alguns elements del perfil de risc i la major acceptació social i facilitat d’accés a l’alcohol entre la població adolescent en relació a la resta de substàncies”, ha explicat Oriol Romaní.

El tabac és, juntament amb l’alcohol, l’altre tipus de substància que ha estat provada per almenys la meitat d’adolescents tarragonins (50,1%), un 37,5% dels quals n’ha consumit tres vegades o més, “fet que suposaria un consum que podria estar consolidant-se més enllà de la provatura”. A continuació, amb uns percentatges de consum que ja es troben per sota del 50% (però encara substancials quan n’analitzem el consum freqüent), hi ha les pipes d’aigua i el cànnabis.

El consum de calmants, “abans molt limitat al món dels adults”, també ha cridat especialment l’atenció de tots dos experts. A excepció dels calmants –amb un nivell de consum situat al voltant del 5%–, les drogues orgàniques –provades per un 7,2% dels adolescents–, la cocaïna (4,5%) i les amfetamines (4,2%), la resta de substàncies apareixen com a residuals, amb almenys un 95% de la població adolescent que no les ha consumit mai. LSD, els fongs, la cola d’esnifar, els esteroides i l’heroïna, en tots els casos se situen per sota del 3%. “De totes maneres –subratlla Romaní–, acceptant com a vàlides les respostes dels adolescents, caldria alertar del fet que al voltant d’un de cada vint-i-cinc adolescents entre 15 i 16 anys declari haver provat drogues com la cocaïna o les amfetamines”.

Les seves conclusions sobre el comportament dels adolescents de Tarragona arriben a partir dels resultats comparatius de l’última enquesta Youth in Europe, considerat com el projecte de promoció de la salut –centrat en la prevenció de l’abús juvenil de substàncies– més ambiciós que es desenvolupa a Europa.

El programa

Youth in Europe permet realitzar un profund estudi comparatiu dels hàbits i estils de vida entre adolescents a cada ciutat pel que fa a la mitjana europea. A més d’avaluar les tendències de consum de tabac, alcohol i diferents drogues, l’informe les vincula a l’impacte de factors socials com l’atenció dels pares i la influència dels amics, els professors o l’esport.

Youth in Europe es va gestar a Islàndia l’any 1998 i durant l’última dècada s’ha expandit a pràcticament tot el territori de la UE. La ciutat islandesa de Reykjavík i el Centre Islandès d’Investigació Social i Anàlisi (ICSRA) impulsen aquest programa amb fons europeus i altres recursos. Tarragona, amb l’assessorament del ICSRA, aspira a coordinar les noves accions de Youth in Europe de cara al període 2016-2017.