Fernando Guirao

Fernando Guirao és comissari de l’exposició Ara fa 30 anys: Un espai de reflexió, i catedràtic Jean Monnet d’Història de la Universitat Pompeu Fabra

L’1 de gener del 2016 es va commemorar el 30è aniversari de l’adhesió del Regne d’Espanya a les Comunitats Europees. Amb l’idea de promoure la reflexió pública sobre part de les circumstàncies que han fet de Catalunya una terra pròspera i segura es presenta Ara fa 30 anys, una exposició que es pot visitar en el Centre Tarraconense – El Seminari fins el 14 de desembre.

El moment en què vivim és un moment clau, de canvi i de transformació, a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món. Interessa ara més que mai indagar sobre processos d’adaptació a un món canviant que els catalans vàrem viure anteriorment. La modernització econòmica, social i institucional provocada per l’adhesió a les Comunitats va ser, sense dubte, un procés de canvi amb un gran impacte directe i positiu a les nostres vides com a ciutadans.

Què ha significat Europa per a Catalunya i què ha aportat Catalunya a la formació de l’Europa actual són els motius principals de reflexió de l’exposició. Europa representa coses diferents per a cadascú de nosaltres, però tots ens posaríem d’acord al voltant de l’idea de que Europa, de fet, representa potencial de transformació, que es pot aprofitar o no. Quant n’ha aprofitat Catalunya i quant li queda a la Unió Europea actual per a oferir són els dos eixos fonamentals de l’exposició.

L’adhesió de la Península Ibèrica a les Comunitats posava fi a una anomalia respecte de la resta del continent europeu. Europa –que era la manera simplificada de definir els nostres somnis de futur– semblava implicar consolidació democràtica, modernització econòmica i social, convergència institucional i un manà d’ajuda que milloraria el nostre nivell de vida. Calia però preparar-se, i el país es va preparar. No va haver cap altre regió d’Espanya capaç de realitzar un esforç d’adaptació tan extraordinària com Catalunya. Una part molt important d’aquest esforç va recaure sobre el Patronat Català Pro Europa, fundat el 1982, i sobre el Departament d’Ensenyament. Des del Patronat es fa informar, formar i sensibilitzar a la població catalana en el fet europeu i el Departament d’Ensenyament va dissenyar mecanismes d’infiltració a les escoles catalanes de la temàtica vinculada a la integració europea.

Què ha representat Catalunya per a l’Europa comunitària? Des del moment de l’adhesió, la societat catalana ha contribuït activament a definir Europa mitjançant la formulació d’idees, definint projectes col·lectius europeus des de la nova capital europea de la Mediterrània, aportant una nova llengua d’intercanvi cultural i institucional i persones ben preparades per a participar activament a les principals institucions europees. És interessant contrastar aquí les visions del presidents Jordi Pujol i Pasqual Maragall: el primer abocat a aconseguir una representació adequada a la identitat institucional i nivell competencial de Catalunya i el segon més preocupat per apropar l’Europa institucional a les cuites diàries dels ciutadans. L’aportació més significativa que Catalunya ha fet a l’Europa actual és però una ciutadania plenament conscient dels principals valors europeus. La resposta catalana al setge de la ciutat de Sarajevo és una de les seves mostres més vàlides al moment actual.

La Unió Europea s’està tornant irreconeixible. La imatge d’una Europa basada en uns valors amb pretensions d’universalitat ha quedat malmesa amb les diverses crisis viscudes. El President del Parlament Europeu alerta, en una carta adreçada al públic de l’exposició, del “cost de la no Europa”. “Cal cercar solucions comunes a la crisis que vivim actualment, de la qual només podem sortir mitjançant una acció a nivell europeu”, es pot llegir a una de les fitxes escolars d’Europa assumpte jove del 1985. Ens cal més i millor Europa, criden molts, però quina Europa volem exactament, o dit d’una manera diferent, quin preu estem disposats a pagar individualment i com a societats per l’Europa que imaginem? Les respostes només poden venir de ciutadans informats. En aquest sentit, Ara fa 30 anys te com pretensió ajudar a la ciutadania catalana en la tasca d’imaginar i construir una millor Unió Europea amb futur.

Fernando Guirao

Comissari de l’exposició Ara fa 30 anys: Un espai de reflexió

Catedràtic Jean Monnet d’Història de la Universitat Pompeu Fabra