La Comissió Europea ha publicat nous consells pràctics per garantir que les cadenes de subministrament de la UE segueixin funcionant. Cal que els Estats membres designin immediatament com “carrils verds” tots els passos fronterers interns pertinents de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). Els carrils verds han d’estar oberts per a tots els vehicles de mercaderies, independentment dels productes que transportin. El pas de la frontera, inclosos els controls i la inspecció sanitària, no ha de portar més de 15 minuts. La Comissió anima els Estats membres a crear aquests corredors de trànsit pels quals els conductors privats i els seus passatgers, com a treballadors sanitaris i de transport, així com els ciutadans de la Unió que siguin repatriats, independentment de la nacionalitat, puguin creuar els països directament i amb prioritat en qualsevol direcció que ho necessitin, dins de la RTE-T.

Adina Vălean, comissària responsable de Transports, ha declarat que “aquest document  té la finalitat de protegir les cadenes de subministrament de la Unió en aquestes difícils circumstàncies i garantir que les mercaderies i els treballadors del transport es puguin desplaçar on es necessiti sense perdre temps. Ara, més que mai, cal un enfocament col·lectiu i coordinat del transport transfronterer. A més, els carrils verds estan dissenyats específicament per protegir els treballadors de el sector del transport, que estan en la primera línia d’aquesta crisi. Aquest conjunt de recomanacions facilitarà la seva missió, ja de per si estressant, i farà que el seu treball sigui més segur”.

Després de la videoconferència dels ministres de transport de la Unió Europea celebrada el 18 de març, la Comissió va establir una xarxa de punts de contacte nacionals i una plataforma per facilitar informació sobre les mesures nacionals en matèria de transports adoptades pels Estats membres en resposta al coronavirus. Els punts de contacte nacionals han de donar suport al funcionament eficaç dels passos fronterers amb carril verd.