Treballar ordinador

Treballar ordinadorL’Oficina Europe Direct ofereix a la ciutadania de Tarragona assessorament i acompanyament per realitzar qualsevol tràmit davant la Unió Europea (UE). Una d’aquestes situacions és l’obtenció de la Targeta Professional Europea (TPE) per a aquells professionals que vulguin exercir en un altre dels 28 Estats membres de la Unió Europea.

Et planteges aquesta situació? Dirigeix-te a la nostra oficina i t’ajudarem a fer-ho!

Que és la TPE?

La Targeta Professional Europea (TPE) és un procediment electrònic al qual pots recórrer per tal que se’t reconeguin les teves qualificacions professionals en un altre país de la Unió. De moment, però, només la pots obtenir si ets infermer responsable de cures generals, farmacèutic, fisioterapeuta, guia de muntanya o agent de la propietat immobiliària. La intenció és que, amb el temps, s’hi vagin afegint més professions.

La resta de professionals, per ara, s’han d’acollir als procediments estàndard per al reconeixement de les seves qualificacions.

Quan puc utilitzar la TPE?

Podràs fer servir la TPE en cas de voler exercir la teva professió en un altre país de la UE de forma temporal o ocasional (mobilitat temporal), o bé en cas de voler-te instal·lar en un altre país de la UE i exercir allà la teva professió de forma permanent (establiment). En el primer cas la durada de la targeta és de 18 mesos, excepte per a les professions vinculades a la salut o la seguretat pública, en què el termini es redueix a 12 mesos. En el segon cas, el procediment té una validesa indefinida.

Cal aclarir que no és una targeta física, sinó una prova electrònica que acredita que has passat els controls administratius i que les teves qualificacions professionals han estat reconegudes pel país on vols treballar. Si t’instal·les en un altre país de forma temporal, segurament no et caldrà res més que la TPE, mentre que si t’hi trasllades permanentment és possible que t’hagis d’inscriure en alguna organització o col·legi professional o bé passar més controls per poder treballar.

Des de l’Oficina Europe Direct Tarragona t’assessorarem perquè puguis fer ús d’aquest recurs que permet la mobilitat interna dins la Unió. Per realitzar els tràmits d’obtenció d’aquest reconeixement cal accedir a aquest enllaç del Servei d’Autenticació de la Comissió Europea, on després de crear un usuari i una contrasenya podràs sol·licitar la TPE.

Per saber més sobre les oportunitats en formació i ocupació que t’ofereix la UE, visita aquest apartat de la nostra pàgina web.