La Comissió Europea ha publicat les directrius per garantir que els drets dels passatgers de la UE s’apliquin de forma coherent a tota la UE quan alguns governs nacionals ja estan aplicant mesures com les restriccions de desplaçaments i els controls fronterers.

La comissària de Transports, Adina Vălean, ha declarat que “davant les cancel·lacions massives i els retards soferts pels passatgers i els operadors de transport a causa de la pandèmia de COVID19, la Comissió vol oferir seguretat jurídica sobre com aplicar els drets dels passatgers de la UE.”

Aquestes directrius proporcionen seguretat jurídica sobre com aplicar de manera coordinada els drets dels passatgers de la UE a tota la Unió Europea i s’apliquen als drets dels passatgers que viatgen en avió, tren, vaixell o autobús, així com al trànsit per vies navegables interiors, i estableixen les corresponents obligacions dels transportistes.

Les directrius deixen clar que les circumstàncies actuals són extraordinàries, i per aquest motiu, determinats drets com la indemnització en cas de cancel·lació d’un vol menys de dues setmanes abans de la data de sortida, poden no ser aplicables.

En cas de cancel·lacions, el proveïdor de transport ha de reemborsar l’import als passatgers o oferir-li altres bitllets. Si són els mateixos viatgers els que decideixen cancel·lar el seu viatge, el reemborsament del bitllet dependrà del seu tipus i les empreses podran oferir bons per al seu ús posterior.

La Comissió Europea ha posat en marxa un grup consultiu sobre el COVID-19 compost per epidemiòlegs i viròlegs de diversos Estats membres que es reuneix avui per primer cop presidit per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i copresidit per Stella Kyriakides, comissària de Salut i Seguretat Alimentària. El seu objectiu serà elaborar les directrius de la UE sobre mesures de gestió de el risc coordinades i amb base científica.

La presidenta von der Leyen ha manifestat que “el coronavirus està canviant ràpidament les nostres vides i les nostres societats. Tots els governs han de prendre decisions apropiades i ben fonamentades que afecten els ciutadans europeus cada dia. Per aquesta raó els coneixements científics i el bon assessorament són ara més valuosos que mai. Estic molt agraïda a tots els destacats experts d’aquest equip per posar els seus coneixements al servei de la comunitat”.

Per la seva banda, la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, ha declarat que “el temps i les certeses científiques són importants si volem guanyar aquesta batalla. Aquest equip realitzarà, per tant, un paper important en la resposta mèdica de la UE a la pandèmia. El seu treball complementarà i aprofitarà el treball ja realitzat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC)”.

El grup consultiu oferirà assessorament a la Comissió sobre la formulació de mesures de resposta que s’han d’adreçar a tots els Estats membres d’acord amb les diferents etapes de l’epidèmia a la UE en general i tenint en compte contextos particulars dels Estats membres.

També es treballarà per la identificació i mitigació de incoherències a l’hora de prendre mesures per a controlar i gestionar la propagació de COVID i es prioritzarà l’assistència sanitària, la protecció civil i altres recursos, així com les mesures de suport a organitzar o coordinar a nivell de la UE a més de recomanar mesures polítiques per afrontar i mitigar les conseqüències a llarg termini de COVID19.

El grup està format per set membres de sis estats membres que actuaran de manera independent i individualitzada i com a observadors hi participaran el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), l’Agència Europea de Medicaments (EMA) i el Centre de Coordinació per a Respostes d’Emergències (ERCC).

Els membres es reuniran almenys dues vegades per setmana per videoconferència a partir de preguntes plantejades per la Comissió o per iniciativa pròpia.

La Comissió Europea ha enviat als Estats membres un projecte de proposta de marc temporal d’ajudes estatals per donar suport a l’economia davant el brot de COVID-19, basat en l’article 107, apartat 3, lletra b), del TFUE per posar remei a una greu pertorbació en l’economia de la UE.

La vicepresidenta executiva, Margrethe Vestager, ha declarat  que “la gestió de les repercussions econòmiques del brot de COVID-19 requereix una actuació decidida. Hem d’actuar amb rapidesa i de manera coordinada. Les normes sobre ajudes estatals de la UE proporcionen als Estats membres una sèrie d’eines per a adoptar mesures ràpides i eficaces. Tenim dos objectius comuns: En primer lloc, que les empreses tinguin la liquiditat necessària per mantenir les seves activitats, o, si cal, per congelar-les temporalment, i que l’ajuda arribi a les empreses que ho necessitin. En segon lloc, el suport a les empreses en un Estat membre no soscava la unitat que Europa necessita, especialment en una situació de crisi. Hem de poder confiar en el mercat únic europeu per ajudar a la nostra economia a resistir a aquesta epidèmia i a recuperar-se més endavant”.

El nou marc temporal permetrà als Estats membres establir règims de subvencions directes (o d’avantatges fiscals) de fins a 500,000 EUR per a cada empresa afectada i concedir garanties estatals subvencionades sobre els préstecs bancaris. A més, permetrà préstecs públics i privats amb tipus d’interès bonificats i, finalment, reconeixerà l’important paper de el sector bancari per fer front als efectes econòmics del brot de COVID19 , sobretot en la canalització de l’ajuda als clients finals, en particular a les petites i mitjanes empreses. Aquestes ajudes són ajudes directes als clients dels bancs i no als propis bancs i ofereix orientacions sobre com minimitzar qualsevol ajuda residual indeguda als bancs d’acord amb les normes de la UE.

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea.

La Comissió Europea ha introduït el requisit d’autorització prèvia per part dels Estats membres per a totes les exportacions d’equips de protecció individual (EPI) fora d’Europa. La mesura, adoptada d’acord amb el procediment d’urgència durant un període de sis setmanes, té per objecte garantir la disponibilitat d’aquests equips en el mercat únic de la UE. 

 

Tal com s’explica a la declaració de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquesta mesura te un triple objectiu: la Comissió treballa amb la indústria per augmentar la producció, adopta mesures per mantenir a la UE els equips de protecció que necessitem i s’esforça perquè aquests equips estiguin accessibles a Europa perquè puguem compartir-los.

 

La presidenta von der Leyen ha declarat que “actualment  Itàlia és el país que necessita amb més urgència grans quantitats de productes sanitaris, però d’aquí a algunes setmanes seran altres països. Produint més equips, mantenint-los en la UE i compartint-los entre nosaltres podrem protegir els nostres treballadors sanitaris i als pacients i contenir la propagació de virus. Aquesta és la raó per la que vaig proposar aquesta solució europea“.

 

Per la seva banda, el comissari de Comerç, Phil Hogan, ha manifestat que “els reptes que planteja la propagació del COVID-19 justifiquen la urgència d’aquesta acció. La Comissió no ha escatimat esforços per oferir ajuda concreta als nostres ciutadans i a tots els que s’ocupen d’ells”. 

 

L’autorització per a l’exportació s’aplicarà a equips com màscares, ulleres i viseres, escuts protectors, proteccions de boca i nas i roba de protecció. Els Estats membres han de ser consultats sobre les possibles adaptacions d’aquesta mesura i sobre les futures mesures.