La Comissió Europea ha posat en marxa un grup consultiu sobre el COVID-19 compost per epidemiòlegs i viròlegs de diversos Estats membres que es reuneix avui per primer cop presidit per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i copresidit per Stella Kyriakides, comissària de Salut i Seguretat Alimentària. El seu objectiu serà elaborar les directrius de la UE sobre mesures de gestió de el risc coordinades i amb base científica.

La presidenta von der Leyen ha manifestat que “el coronavirus està canviant ràpidament les nostres vides i les nostres societats. Tots els governs han de prendre decisions apropiades i ben fonamentades que afecten els ciutadans europeus cada dia. Per aquesta raó els coneixements científics i el bon assessorament són ara més valuosos que mai. Estic molt agraïda a tots els destacats experts d’aquest equip per posar els seus coneixements al servei de la comunitat”.

Per la seva banda, la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, ha declarat que “el temps i les certeses científiques són importants si volem guanyar aquesta batalla. Aquest equip realitzarà, per tant, un paper important en la resposta mèdica de la UE a la pandèmia. El seu treball complementarà i aprofitarà el treball ja realitzat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC)”.

El grup consultiu oferirà assessorament a la Comissió sobre la formulació de mesures de resposta que s’han d’adreçar a tots els Estats membres d’acord amb les diferents etapes de l’epidèmia a la UE en general i tenint en compte contextos particulars dels Estats membres.

També es treballarà per la identificació i mitigació de incoherències a l’hora de prendre mesures per a controlar i gestionar la propagació de COVID i es prioritzarà l’assistència sanitària, la protecció civil i altres recursos, així com les mesures de suport a organitzar o coordinar a nivell de la UE a més de recomanar mesures polítiques per afrontar i mitigar les conseqüències a llarg termini de COVID19.

El grup està format per set membres de sis estats membres que actuaran de manera independent i individualitzada i com a observadors hi participaran el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), l’Agència Europea de Medicaments (EMA) i el Centre de Coordinació per a Respostes d’Emergències (ERCC).

Els membres es reuniran almenys dues vegades per setmana per videoconferència a partir de preguntes plantejades per la Comissió o per iniciativa pròpia.