La Comissió Europea ha adoptat un marc temporal perquè els Estats membres puguin utilitzar la plena flexibilitat prevista a les normes sobre ajudes estatals per donar suport l’economia en el context del COVID19. Aquest marc temporal permet als Estats membres garantir que les empreses de tot tipus disposin de prou liquiditat i preservar la continuïtat de la activitat econòmica durant i després de l’alerta sanitària.

La vicepresidenta executiva, Margrethe Vestager, responsable de la política de competència, ha declarat que “l’impacte econòmic del COVID19 és greu. Hem d’actuar amb rapidesa per gestionar-tant com sigui possible. I hem d’actuar de manera coordinada”.

El marc temporal d’ajudes estatals de suport a l’economia davant el brot de COVID19 reconeix que tota l’economia de la UE pateix una greu pertorbació. Per posar remei a aquesta situació, estableix cinc tipus d’ajuda: 1) subvencions directes, avantatges fiscals selectives i pagaments anticipats; 2) garanties estatals per als préstecs contrets per les empreses dels bancs; 3) subvencions públiques a empreses; 4) salvaguardes per als bancs que canalitzen les ajudes estatals a l’economia real i 5) assegurances de crèdit a curt termini per a l’exportació.

El marc estarà vigent fins a finals de desembre del 2020 i amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica, la Comissió avaluarà abans d’aquella data si s’ha de prorrogar.

Anteriorment, la Comissió havia adoptat un marc temporal el 2008, com a resposta a la crisi financera mundial.