Fotografia de grup dels alumnes de diferents països que participen, a l’Institut Tarragona, a l’Erasmus+ “Apply And Employ. Ways To Enter The European Job Market”.

L’Institut Tarragona acull, entre els dies 23 i 29 març, alumnes d’instituts de secundària de  Marne (Alemanya), Ljubljana (Eslovènia), Trescore Balneario (Itàlia) i Levanger (Noruega). Aquests centres formen part, juntament amb l’Institut Tarragona, del Projecte Erasmus+ KA2 Apply And Employ. Ways To Enter The European Job Market”, on els estudiants participants dels diferents països realitzaran una sèrie d’activitats encaminades a estudiar i entendre com es poden millorar les competències per a poder tenir més facilitat a l’hora d’accedir al mercat laboral europeu en un futur.

Al llarg de la trobada, els alumnes dels diferents països treballaran de manera col·laborativa diferents activitats programades en el desenvolupament del projecte.

També realitzaran una visita guiada a Tarragona, per tal de conèixer la ciutat i les seves tradicions, una activitat organitzada pel centre d’informació Europe Direct Tarragona.

Així mateix, faran una visita a l’empresa Repsol, ja que una de les àrees que es treballen al projecte són les possible sortides laborals dels joves en funció del teixit industrial de la localitat on es troba ubicat el centre educatiu en cadascun dels països.