La Comissió Europea ha llançat el qüestionari “COVID19: Emergència, recuperació i millora”. El qüestionari pot ser completat de forma anònima i voluntària per ciutadans majors d’edat, que resideixin o hagin residit a Espanya durant l’estat d’alarma. El qüestionari inclou preguntes generals i específiques sobre la crisi, principalment relacionades amb la interrupció dels serveis essencials.
La informació es farà servir per a comprendre millor les percepcions, necessitats i prioritats de el públic afectat per l’emergència del Coronavirus. El qüestionari forma part d’una visió estratègica a llarg termini que té com a objectiu millorar la preparació de la societat per a possibles futures crisis. Això inclou, entre d’altres, la identificació i mitigació de les vulnerabilitats associades a factors com el canvi climàtic o els sistemes complexos.
La data límit per emplenar el qüestionari és el 15 de juny de 2020.
Podeu accedir al qüestionari clicant aquí