El departament d’Economia i Hisenda ha anunciat que la Generalitat de Catalunya invertirà al Camp de Tarragona i l’Ebre 32,2 milions d’euros de l’instrument REACT-UE, procedents dels fons europeus Next Generation EU, per fer actuacions de reforma en centres escolars i d’assistència primària. L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar les infraestructures socials i, en el cas de les escoles, millorar-ne l’eficiència energètica, ampliar-les i reformar-ne l’estructura quan s’escaigui. 

Per vegueries, es destinaran 23,6 milions d’euros al Camp de Tarragona que serviran per iniciar la construcció d’un nou institut a Maspujols, ampliar els instituts de Cambirls i dels Pallaresos i fer actuacions de rehabilitació per millorar el consum energètic al CAP Torreforta i a 31 centres escolars. 

La inversió a les Terres de l’Ebre serà de 8,6 milions que es dedicaran a rehabilitar els centres d’assistència primària a l’Ametlla de Mar i Roquetes i a fer ores relacionades amb la calefacció i els tancaments a 14 instituts més.  

El 2021, la Comissió Europea va autoritzar la reprogramació del Programa Operatiu FEDER de Catalunya per al període 2014-2020, amb l’objectiu de reassignar els recursos per fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19 i reactivar l’economia després de l’impacte de la pandèmia per un import de 1.023 milions d’euros. En aquest context, la Generalitat va reassignar els recursos al voltant de quatre línies estratègiques amb l’objectiu de reactivar l’economia després de la pandèmia. Aquestes línies són “Productes i serveis de la salut”, “Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia digital”, “Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia verda” i “Suport a les inversions en estructures que present serveis bàsics als ciutadans”. 

 

Font: Generalitat – Acció exterior

 • Assegura que “són una oportunitat pel territori, sempre que el desplegament es faci de la manera adequada”
 • El Camp de Tarragona ja ha rebut 32,5 milions d’euros de fons Next Generation EU

La secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, ha animat el teixit econòmic i social del Camp de Tarragona a “aprofitar al màxim els fons Next Generation” perquè són “una oportunitat pel territori, sempre que el desplegament es faci de la manera adequada”. En aquest sentit, Villarroya ha explicat que el Govern “està d’acord” amb el Pla plantejat pel Govern espanyol, però no amb com l’està desenvolupant. “El Govern l’està desplegant de manera centralitzada. Ell decideix i ens diu a les comunitats autònomes què hem de fer i quines convocatòries hem de treure”, ha lamentat. “Les comunitats hauríem de tenir capacitat de decisió sobre aquests fons”, ha reblat.

Durant la seva intervenció, Villarroya ha destacat que els fons Next Generation, com el seu nom indica, “estan enfocats per a les generacions del futur i per transformar el model econòmic actual i fer-lo més digital, verd, resilient i just”. És per això que ha insistit a empresaris i institucions que “no tirin la tovallola” i els ha ofert el suport del Departament d’Economia i Hisenda per ajudar-los a fer els tràmits que necessitin per presentar-se a les convocatòries.

De fet, segons ha dit, tot i que el Camp de Tarragona representa gairebé el 7% de la població catalana, els seus empresaris han estat capaços de captar un 8,3% de convocatòries estatals. *“ Això posa de manifest que el teixit empresarial del Camp de Tarragona està fent la feina i des del Govern de la Generalitat volem encoratjar-lo a seguir per aquest camí”*, ha reblat.

32 actuacions de la Generalitat per un import de 423,9 M dels recursos provinents del MRR

El Govern ha publicat, a dia d’avui, un total de 32 convocatòries i licitacions dels fons Next Generation EU, que mobilitzaran 423,9 milions d’euros. Són actuacions provinents dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) que representen un 27,4% dels 1.545,3 milions ingressats a Catalunya (dels 2.141,5 assignats fins al moment).

En concret, es tracta de 22 convocatòries i 10 licitacions impulsades per diferents departaments de la Generalitat (Educació; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Justícia; Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori; Drets Socials; Igualtat i Feminismes; Empresa i Treball), que es destinaran a cofinançar projectes en àmbits com la mobilitat elèctrica, la rehabilitació energètica d’edificis, la millora de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia, l’adaptació social i laboral de persones treballadores amb discapacitat o la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies, entre d’altres.

Centres de recerca, ens locals i empreses, els principals beneficiaris a Tarragona

Des de mitjans de 2021 i fins avui s’han assignat a Catalunya 2.610 milions d’euros del fons europeus MRR, provinents de convocatòries o transferències directes del Govern espanyol o d’assignacions de l’Estat a la Generalitat. Aquest import es distribueix entre els 1.900,4 milions que es van assignar a Catalunya l’any passat i els 725,5 milions d’aquest exercici, assignats fins al moment.

Pel que fa a la vegueria del Camp de Tarragona, fins ara ha rebut 29,7 milions d’euros per a projectes impulsats l’any 2021 i 2,8 milions d’euros el 2022, a través de convocatòries públiques i concessions directes. Concretament, l’any passat, es va endur 5,7 M en concessions directes que es van assignar a la Universitat Rovira i Virgili (2,5 milions d’euros) i a l’Ajuntament de Tarragona (3 milions d’euros del programa Impuls Patrimoni).

Quant a convocatòries guanyades, la Universitat Rovira i Virgili es va adjudicar 1 milió d’euros del programa d’ajuts per a Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i 0,4 milions del programa d’ajuts per a la realització de proves de concepte. D’aquest mateix programa, l’Institut Català d’Investigació Química es va adjudicar 0,4 milions d’euros. Tres empreses van rebre diners de dues convocatòries: Aliter Grup Renovables, 0,9 milions d’euros de la convocatòria d’ajuts a Missions Ciència i Innovació; Biosfer Teslab, 0,08 milions d’euros i Creatsens Health, 0,09 milions d’euros, tots dos procedents de la convocatòria 2020 de les ajudes Torres Quevedo. Finalment, el Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions va anar a parar als ajuntaments de Salou (6M) i el de Vila-Seca (5M) i la diputació de Tarragona (5M). I el Programa AULA MENTOR ha beneficiat els ajuntaments de Tarragona (0,004M) i Cambrils (0,004M).

El que portem d’any 2022, Tarragona ha rebut 1,9 milions d’euros en concessions directes, la majoria dels quals s’han assignat a la Universitat Rovira i Virgili: 1,7 milions de subvenció per la requalificació del sistema universitari espanyol i 0,13 milions per la modernització i digitalització del sistema universitari. La resta de projectes s’han endut 0,07 milions d’euros. Els ajuntaments de Tarragona (0,5M) i el de Reus (0,4M) s’han adjudicat un total de 0,9 milions d’euros entre tots dos.

Tretze projectes per transformar el teixit productiu català cap a la digitalització i la sostenibilitat

El Govern ha proposat 13 projectes agrupats en tres grans blocs que persegueixen la transformació del teixit productiu català cap a les noves tecnologies i el respecte pel medi ambient, comptant amb les infraestructures necessàries per fer-ho. Aquests 13 projectes són part dels 27 que es van seleccionar en el marc del “Next Generation Catalonia” l’any 2020. La resta són projectes que ja podien ser finançats parcialment per les convocatòries del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i els fons REACT-EU, els que es van incloure dins els PERTE del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i els que podien trobar finançament a través del FEDER o el FSE. Finalment, les propostes escollides sumen un total de 2.089 milions d’euros, que mobilitzaran una inversió final de 5.222 milions.

fonseuropeus.gencat.cat, el web de referència dels fons europeus a Catalunya

El nou web fonseuropeus.gencat.cat, el portal de referència dels fons europeus a Catalunya, inclou tots els que gestiona la Generalitat: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu Plus (FSE+), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA), la RIS3CAT i els Next Generation Catalunya (NGEUCat). Destaca especialment l’espai dedicat a aquests últims fons, que són l‘instrument que la UE ha posat a disposició dels països membres per fer front als efectes de la pandèmia de la COVID-19.

El web recull tota la informació vinculada a aquests recursos: origen, trajectòria i context, informació relativa al sistema de governança o els principals textos normatius de l’àmbit europeu, estatal i català que en regulen el desplegament. Compta, a més, amb altres materials de suport com són el recull de recursos gràfics sobre els Next Generation Catalunya, generats per aportar informació sobre diferents temàtiques vinculades als fons, o l’apartat amb les preguntes més freqüents per resoldre els dubtes més habituals amb què es poden trobar els ciutadans, empresaris i entitats públiques a l’hora d’accedir a les convocatòries o licitacions dels NGEUCat.

El web també ofereix una eina que facilita l’accés àgil i fàcil, en temps real, a totes les convocatòries que es fan per poder accedir als recursos procedents dels fons Next Generation, tant les d’àmbit estatal com les d’àmbit català, i permet acotar la recerca d’acord amb els interessos i preferències de cadascú. Així, el buscador consta de tres filtres: el seguiment de l’execució, des del qual es podrà accedir a la informació que es demani, segons els paràmetres que s’hagin indicat de terminis, estat, àmbit territorial, òrgan convocant, beneficiari, etcètera. Una segona pestanya amb la descripció de les convocatòries, on l’usuari trobarà més detall de la cerca que hagi fet. I un tercer apartat amb el calendari, amb la previsió de publicació de cada convocatòria.

Solucions de finançament, nou apartat al web de fons europeus

En el marc dels fons Next Generation EU, la Generalitat posa a disposició de les empreses diferents solucions de finançament per avançar les subvencions, complementar les aportacions per als projectes d’inversió o presentar avals davant les administracions públiques. Ho fa a través de l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR o el conveni signat amb les entitats financeres per facilitar el finançament d’obres de rehabilitació energètica residencial. Tota aquesta informació està recollida al web de fons europeus de la Generalitat: fonseuropeus.gencat.cat, que conté un apartat específic on s’expliquen tots els instruments financers que tant empreses com particulars tenen al seu abast.

Entre els instruments més destacats hi ha els préstecs pel finançament de projectes Next Generation EU i altres inversions associades que l’ICF posa a l’abast de les empreses, o els avals que tant ICF com Avalis faciliten a pimes i a grans empreses que vulguin accedir al PERTE del vehicle elèctric. En aquest últim cas, els avals estaran bonificats pel Departament d’Economia i Hisenda, que n’assumirà el 50% de les comissions d’administració i risc durant els primers cinc anys de l’aval i el 50% de la mutualitat.

NGEUCat, una marca inclusiva i propera, per mostrar les actuacions de Catalunya en el marc dels Next Generation

La Generalitat ha creat la marca Next Generation Catalunya (NGEUCat), una marca inclusiva que pretén assegurar la màxima difusió de tots els recursos que arriben a Catalunya a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de la iniciativa REACT-EU i mostrar les actuacions que es duen a terme a Catalunya en el marc d’aquests fons.

El concepte creatiu està representat per un imagotip (unió gràfica de símbol i text), composat pel nom de la marca i els colors que identifiquen els tres objectius dels fons Next Generation: la digitalització (blau), la transició ecològica (verd) i la transformació industrial (taronja). El logotip està format per sis quadrats disposats de manera que evoquen el mapa de Catalunya, però també la F majúscula, la primera lletra de la paraula fons.

 

Font: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/421652/la-secretaria-d-afers-economics-i-fons-europeus-de-la-generalitat-anima-el-teixit-economic-i-social-del-camp-de-tarragona-a-aprofitar-al-maxim-els-fons-next-generation

Les lliçons que hem après de la pandèmia i ara de la guerra a Ucraïna han reforçat el paper central de la Unió Europea i exigeixen la remodelació de determinades iniciatives i polítiques europees. En aquest context, la Comissió Europea ha convocat una reunió general de tots els centres EUROPE DIRECT a Milà, per fer balanç de l’evolució de la situació i proporcionar als centres els instruments per adaptar les seves activitats de comunicació sobre el terreny.

En aquestes circumstàncies sense precedents, la Comissió pretén rellançar l’associació amb els organismes públics, les administracions locals i les ONG que acullen els centres EUROPE DIRECT i reforçar-ne la capacitat per transmetre localment el missatge europeu.

Europe Direct és una xarxa de comunicació i, la seva missió, és fer que Europa sigui accessible als ciutadans a nivell local, col·laborant amb els ciutadans sobre la UE, les seves polítiques, les seves prioritats i el seu futur. Aquesta xarxa col·labora estretament amb els mitjans de comunicació locals per lluitar contra la desinformació i promou la ciutadania europea activa a les escoles.

L’Assemblea General de centres EUROPE DIRECT se celebra en un moment en què la presència física de la UE a nivell local s’ha reactivat plenament després de dos anys de confinament per la COVID, i Milà és el lloc simbòlic on es va detectar per primera vegada la pandèmia a Europa.

El comissari Paolo Gentiloni i la vicepresidenta del Parlament Europeu, Pina Picierno, pronunciven els discursos inaugurals de la conferència.

El comissari Gentiloni ha declarat sobre això: «La UE ha donat una resposta sense precedents a la pertorbació econòmica causada per la COVID-19, i estem responent amb la mateixa determinació a la nova crisi provocada per l’agressió de Rússia a Ucraïna. En aquests temps d’incertesa, comunicar sobre Europa és més important que mai i més difícil. Els nostres centres EUROPE DIRECT tenen un paper fonamental a exercir en aquest esforç, com a punts de contacte clau entre els nostres ciutadans i les institucionsde la UE. Tots han de saber on es troba el seu centre local EUROPE DIRECT perquè puguin informar-se del que fa la UE».

Vam inaugurar l’Assemblea General el dilluns 30 de maig amb la plantació de l’Arbre d’Europa a la regió de Bosco Verticale de Milà. Aquest arbre és un regal de Giuseppe Sala, alcalde de Milà, a les institucions europees, com a símbol de solidaritat i pau.

 

Què s’ha tractat a la jornada de treball

Un dels temes estrelles han estat els fons Next Generation. Els fons Next Generation son una bona forma de mostrar què fa Europa davant la crisi que estem patint. Son fons ben dissenyats, no és només teoria i els resultats es veuran aviat”. Un dels grans reptes dels Europe Direct els propers mesos doncs, és explicar a la ciutadania d’on provenen els fons dels projectes que porten l’etiqueta Next Generation. Vam aprofitar per fer-ne propostes.

Dimecres vam començar  a treballar de cara a les eleccions del Parlament Europeu que se celebraran el 2024. Què fa Europa per a mi? A la meva regió, a la meva vida? L’estratègia passa per la focalització, el treball en xarxa, la mobilització i la descentralització. 

I per últim, vam poder compartir experiències amb altres Europe Direct del treball a les escoles i els instituts. És una part important del nostre dia a dia.

Un dels set projectes que presenta l’Ajuntament als fons europeus ja compta amb el finançament europeu

La sostenibilitat, la mobilitat i les noves tecnologies, conceptes clau dels Next Generation als quals opta Tarragona
Foto: Tjerk van der Meulen.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, han presentat aquest dijous el gruix dels projectes que s’estan treballant per obtenir fons europeus de recuperació, els Next Generation. Els serveis tècnics de les diferents conselleries del consistori, així com les empreses públiques i organismes autònoms fa mesos que elaboren els projectes, molts ja existents, i que aquestes convocatòries europees els aportaran una nova via de finançament. Així mateix, aquests projectes europeus també permetran impulsar-ne de nous, com l’ampliació de l’aparcament de Torroja o l’ampliació del dissuasiu del Cementiri. “El model de ciutat, sostenible i transformadora, impulsat per l’Ajuntament de Tarragona fa que molts dels projectes de mandat previstos encaixin en les línies estratègiques d’aquests fons europeus de recuperació econòmica”, subratlla l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.

Ll’Ajuntament de Tarragona opta a set projectes dels fons europeus de recuperació, Next Generation, un d’ells ja aprovat. “Aquest és un primer paquet de projectes als quals ens hem presentat. Ara estem a l’expectativa d’altres i de properes convocatòries a les quals ja estem preparats per presentar-nos”, afegeix el conseller responsable dels fons europeus, Jordi Fortuny, qui assegura que l’equip tècnic que treballa en els fons europeus “està permanentment pendent de les convocatòries dels Next Generation que van sortint. Estem satisfets del projecte Tarragona cap al 2030 perquè demostra que tenim projectes molt treballats que ara, a més, rebran un impuls econòmic important. I això ens permetrà destinar la despesa que havíem previst per finançar aquests projectes en altres també necessaris per a la ciutat”.

PROJECTES APROVATS

TARRAGONA CAP AL 2030

Té un cost de 5.337.500 € i estarà finançat en 3.003.080,67 € pels fons europeus. El termini d’execució és fins al 31 de desembre de 2024. Aquest projecte consisteix en:

 • Adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen. Una de les principals línies de treball de l’EMT és la renovació de la flota de transport públic avançant cap a la introducció de vehicles més sostenibles que, a la llarga, permetin aconseguir l’objectiu zero emissions de CO2. La pila de combustible amb hidrogen verd és una tecnologia que permet caminar cap a aquest objectiu.
 • Ampliació de l’aparcament de dissuassori Torroja. Permetrà incrementar les places disponibles a un preu màxim d’1 euro al dia en una zona estratègica de la ciutat, a tocar de la Part Alta de Tarragona.
 • Aparcament de dissuassori zona nord / Cementiri. Actualment hi ha un solar un aparquen els vehicles. El projecte dignificarà l’aparcament gràcies a la pavimentació i ordenació de l’espai.
 • Peatonalització del carrer Canyelles. Aquest cèntric carrer que uneix la plaça Corsini i la Rambla Nova és un tram clau del centre la ciutat. El projecte permet posar-lo a disposició de la ciutadania i alliberar el centre de trànsit rodat.
 • Urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés. Es tracta d’una remodelació integral: es millorarà la pavimentació, la il·luminació, la xarxa d’aigua, s’incorporarà nova vegetació i s’actuarà en aspectes de mobilitat per dotar de més seguretat el vianant, que és el principal beneficiat d’aquesta reforma.
 • Digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport. Les ajudes aniran destinades a l’adquisició d’un sistema informàtic actualitzat i especialitzat en la gestió del servei públic de transport de viatgers urbà de Tarragona.

Dades d’execució:

 • Pressupost de despeses: 4.882.491,3 € sol·licitat.
 • Pressupost concedit: 3.003.080,67 €.
 • Termini d’execució: 31/12/2024.

CIUTATS PATRIMONI DE LA HUMANITAT

El gruix de la inversió (dos milions d’euros) que rebrà l’Ajuntament de Tarragona es dedicarà al projecte de rehabilitació i millora de l’accessibilitat del Fòrum de la Colònia i la resta s’aniran desenvolupant en diferents projectes al voltant del patrimoni que s’hauran d’executar en els propers anys. “Aquesta és una oportunitat única perquè podrem adequar el nostre patrimoni perquè tingui encara més accessibilitat i excel·lència. Aquest fons europeu ens permetrà donar l’impuls definitiu que li cal al Fòrum de la Colònia”. Les actuacions que es finançaran amb aquest programa inclouen la rehabilitació d’immobles considerats Béns d’Interès Cultural, la renovació de paviments i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, la substitució de sistemes d’il·luminació per estalviar energia o l’adequació de patrimoni per a ús turístic, entre d’altres.

 • Pressupost de despeses: 3.000.000 € sol·licitat
 • Pressupost concedit: 3.000.000 €
 • Termini d’execució: 31/10/2025

PROJECTES PRESENTATS I PENDENTS DE RESOLUCIÓ

TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ D’ENTITATS LOCALS

Un altre dels projectes que ha presentat l’Ajuntament de Tarragona —i està pendent que es resolgui— és l’IRIS Sistema d’informació integral. Es tracta d’un nou sistema d’informació, gestió i tramitació corporativa que suposarà una nova mirada de l’administració, del sistema de funcionament intern i de l’organització del treball. El nou sistema es basa en una gestió de dades integral i integrada i un motor de tramitació transversal que permet l’intercanvi i la reutilització de la informació.

L’homogeneïtzació i la transversalitat, de fet, són dos dels pilars bàsics de la modernització de l’administració municipal, que té també com a altres objectius:

 • La fluïdesa del coneixement a través de tota la corporació, mitjançant el concepte de dada única i la reutilització de la informació per afavorir l’experiència de les persones usuàries.
 • La millora i ampliació dels serveis públics digitals a l’empleat/ada municipal i a la ciutadania, més automatitzats, en mobilitat; l’obertura de la corporació per defecte, i l’oferta de serveis més proactius i personalitzats a la ciutadania.

El consistori s’ha fixat l’objectiu de transformar l’organització  i la gestió municipals, així com de millorar els serveis que es presten a la ciutadania. “Els proper anys es dotarà d’un nou sistema d’informació, gestió i tramitació corporativa, que permetrà l’intercanvi i la reutilització de la informació”, explica el conseller responsable de TIC de l’Ajuntament, Jordi Fortuny.

 • Pressupost de despeses: 1.829.074,77 €
 • Data de presentació: 14/12/2021
 • Previsió resolució: finals de juny 2022.
 • Termini d’execució: 31/12/2022

TARRAGONA GREENBELT ’26

L’Ajuntament de Tarragona també opta amb la proposta GreenBelt’26 de renaturalització d’espais urbans i periurbans de l’Anella Verda a la convocatòria d’ajuts al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de fons europeus Next Generation. El projecte presentat té un pressupost total de 4.256.978,28€ i inclou accions de planificació, intervencions especifiques i iniciatives de governança, participació, comunicació i seguiment. La proposta inclou iniciatives en diferents entorns com el fluvial, marítim o terrestre.

El projecte preveu la creació del Pla de gestió de l’Anella Verda de Tarragona com la naturalització de la llacuna del Parc de l’Anella Mediterrània, el foment de la biodiversitat al Parc de Sant Pere i Sant Pau i la restauració d’espais forestals erosionats en l’entorn del Pont del Diable. Un altre àmbit en el qual es vol intervenir de manera destacada son les platges de la ciutat, així com la desembocadura del riu Gaià, el riu Francolí i la renaturalització del tram urbà del Riu Clar.

També inclou actuacions en diferents ecosistemes, així com la creació d’un pla de governança i participació que s’instituirà en el Consell Municipal del Medi Ambient de Tarragona. Finalment, es contempla la creació d’un pla de comunicació i sensibilitació que per una banda inclourà un programa d’educació ambiental per a escoles i famílies i per l’altra s’implementarà en un Pla de comunicació del projecte a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

 • Pressupost de despeses: 3.604.816,11 € sol·licitat
 • Data de presentació: 31/12/2021
 • Data de resolució: juny/juliol 2022
 • Termini d’execució: 31/12/2025

INFRAESTRUCTURES D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS

La millora del sistema audiovisual del Teatre Tarragona (projecció, so i il·luminació) també és un dels projectes als que aspira l’Ajuntament de Tarragona a obtenir fons europeus.

 • Pressupost de despeses: 200.000 €
 • Data de presentació: 14/12/2022
 • Data de resolució: juny 2022
 • Termini d’execució: 31/12/2022

COMPRA DE LLIBRES BIBLIOTECA PEPITA FERRER DE TORREFORTA

Finalment, també es pretén aconseguir finançament per adquirir llibres per la biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta.

 • Pressupost de despeses: 3.000 €
 • Data de presentació: 22/01/2022
 • Data de resolució: finals maig 2022
 • Termini d’execució: 31/12/2022

PENDENT DE PRESENTACIÓ

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTÍ

Aquest projecte, pendent de presentar-se, està destinat a donar suport a la transformació de la ciutat en una destinació més sostenible, innovadora i resilient, alhora que avança cap a una major cohesió territorial, no només relacionada amb l’oferta del destí, sinó creant connexions amb destinacions de l’entorn i de diferents regions.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà apunta que “Tarragona té una oportunitat en aquesta convocatòria per complementar l’oferta turística actual —sobretot cultural i urbana— amb una oferta de patrimoni natural al voltant del nucli urbà que, amb la gestió adequada, pot esdevenir un recurs de primera per a un ecoturisme sostenible allunyat del model de sol i platja”. “L’adequació ecoturística d’aquests recursos naturals permetrà diversificar l’oferta turística de manera que la natura complementi la visita cultural, que és el primer motiu de visita dels nostres turistes”, afegeix l’alcalde.

La readequació dels recursos naturals que planteja el pla presentat aconsegueix, d’altra banda, ampliar l’espai turístic i descongestionar així les zones més saturades, i també vol contribuir a desestacionalitzar i ampliar la temporada turística si es genera una oferta associada als valors mediambientals, com per exemple el cicloturisme. El Pla de Sostenibilitat Turística de Destí en la categoria de “destí urbà amb identitat turística” s’articularia al voltant d’una oferta ecoturística de qualitat, basada en els valors naturals de la ciutat, diversificada i més desestacionalitzada. És a dir: crear propostes d’ecoturisme en les àrees naturals de la ciutat per complementar i diversificar l’oferta de la destinació i millorar l’experiència turística. Es tracta a més d’un Pla adaptat a les noves tendències del turisme, orientat al model de desenvolupament de compromís amb els Objectius de Desdenvolupament Sostenible (ODS) i alineat amb l’estratègia de transició energètica d’Espanya 2030.

Intervencions als camins verds, el front marítim i el Serrallo

El Pla de Sostenibilitat Turística de Destí intervindrà en la restauració mediambiental dels recursos naturals de l’àrea de litoral. Aquesta restauració és fonamental per dinamitzar itineraris que, mitjançant una aplicació digital o amb visites guiades, recorrin espais d’interès paisatgístic, com platges de sorra, sistemes dunars, comunitats vegetals i avifauna. Aquestes actuacions es faran extensibles als senders de l’Anella Verda. L’oferta es complementarà amb una reconversió sostenible dels serveis que ofereixen les platges urbanes, com ara sistemes per reduir els residus, la incorporació de punts de càrrega per a cotxes i bicicletes elèctrics o la millora de la il·luminació amb tecnologia LED al Front Marítim. La intervenció també actuarà en una de les àrees més emblemàtiques de Tarragona: el barri del Serrallo, amb la incorporació de wifi 5G i la pacificació del trànsit dels carrers interiors, col·laborant així a la millora de l’experiència del visitant i, a la vegada, dinamitzant el comerç local, especialitzat en la gastronomia marinera.

 • Pressupost de despeses: 2.617.000 € sol·licitat
 • Data de presentació: 31/03/2022

Font: Ajuntament de Tarragona

SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ENTITATS PÚBLIQUES DEPENDENTS DE LES ENTITATS LOCALS TERRITORIALS PER A LA CREACIÓ D’AULES DE FORMACIÓ OBERTA, FLEXIBLE I A DISTÀNCIA MITJANÇANT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

S’ha publicat al BOE, el dia 31 de març de 2022 l’Extracte de la Resolució de 29 de març de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional per la que es convoquen ajuts a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d’aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d’Aula Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte recolzar la implementació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules dependents d’entitats locals.

Entitats beneficiàries:   Poden ser beneficiàries les entitats locals territorials a que es refereix l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les Comunitats Autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Quantia: Es tracta d’una dotació de 1.800.000,00 euros que es distribuirà en 450 mòduls de 4.000,00 euros cadascun.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 25 dies naturals, comptats a partir del següent al de la seva publicació d’aquest Extracte al BOE.

Extracte BOE convocatòria. ENLLAÇ.

Text Resolució complet. ENLLAÇ.

Font: acm.cat

La comunitat energètica de Reus ja és una realitat. Aquest era un dels passos indispensables per demanar una subvenció als fons europeus, amb els quals l’Ajuntament de Reus espera rebre el 55% de la inversió necessària per tirar endavant el projecte, de prop de 4,5 milions d’euros.

La iniciativa pretén instal·lar plaques solars a les cobertes del polígon Agro-Reus i està destinada tant al sector públic com al privat. De moment, la comunitat s’ha constituït amb dues empreses municipals i tres de privades.

Respecte a l’estudi previ fet l’estiu passat, s’ha descartat la producció d’hidrogen verd a través d’excedents energètics. Segons l’alcalde de Reus Carles Pellicer, aquesta proposta permetrà que la ciutat sigui més independent energèticament.

 

Font: Diari La República Checa

Diversos projectes de la demarcació de Tarragona aconsegueixen finançament dels fons europeus Next Generation. Es tracta de projectes que inclouen obres que tenen en compte la innovació tecnològica, el respecte pel medi ambient i el foment del canvi de paradigma del model productiu dins la línia per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà. Es localitzen a Tarragona (3.003.080 euros), Reus (4.792.157 euros), el Vendrell 1.067.854 euros) i Tortosa (1.504.755.euros).

Les despeses aprovades per a la ciutat de Tarragona, amb les quals ja pot comptar l’ajuntament, es destinaran a sis projectes. Un aparcament dissuasiu al passeig Torroja, per un import de 1.260.678,28  euros;  l’adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen verd, pressupostats en 600.000,00 euros; la conversió en zona de vianants del carrer Canyelles, que costarà 316.003,83; l’aparcament de la zona nord al cementiri, prevista per 296.360,69 euros; la digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport  en la millora del servei, que suposarà una inversió de 270.000 euros,  i la urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés, valorada en 260.037,87 euros.

A Reus es preveu destinar 260.037,87 euros al servei de bicicletes compartides; 1.035.905,84 euros a les mesures de zona de vianants; 1.020.734,78 euros a l’execució de carrils bici; 588.993,75 euros a mesures de pacificació del trànsit; 396.023,08 euros a la implantació d’una zona de baixes emissions, i 215.100,00 euros a actuacions complementàries en aquestes zones de baixes emissions.

Al Vendrell es destinen 1.067.854 euros a la conversió en zona de vianants el carrer Cristina Baixa, el pont de França i els seus accessos.

Tortosa ha obtingut 1.504.755 euros per a cinc actuacions. Les primeres fan referència a la urbanització de la plaça de l’Ajuntament i dels carrers de l’entorn i a l’adequació i reposició de les voreres als carrers Mossèn Manyà i Sebastià Juan Arbó de Vora Parc. També hi figura l’actuació de transformació que s’està duent a terme al carrer Cervantes i, finalment, projectes de digitalització i modernització de la xarxa semafòrica i la transformació del carrer Barcelona, entre la plaça de la Unió i la plaça d’Àngel Acosta, fent-lo més accessible per als vianants i amb la incorporació d’un carril bici.

 

Font: Diputació de Tarragona

Ricomà: “El projecte de la Ciutat del Repòs i de Vacances és una gran notícia que dona sortida a aquest espai emblemàtic”

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presentat aquest dilluns un nou projecte per a l’antiga Ciutat del Repòs a Tarragona, que es convertirà en un alberg juvenil on es promocionarà el benestar emocional d’infants, adolescents i joves. L’alcalde Pau Ricomà ha acompanyat la consellera en aquesta presentació i ha destacat que es tracta “d’una gran noticia que permet desbloquejar un espai de la ciutat, que porta massa temps en desús, i tornar-lo a obrir a tothom”.

L’alcalde també ha explicat que el projecte presentat “encaixa amb el concepte que s’impulsa des de la ciutat de turisme sostenible, un turisme que té un retorn a la societat”. En aquest sentit, l’alcalde també ha destacat “l’accent social del projecte”. La consellera Cervera ha anunciat que a part de la funció d’alberg de la xarxa jove d’albergs de Catalunya, “aquest nou espai vol ser una eina per la millora del benestar emocional d’infants, adolescents i joves, referent en la promoció de la seva salut emocional, també vinculada en el lleure educatiu”.

L’alberg comptarà amb una capacitat de 556 places, i amb un funcionament modular que permetrà regular els equipaments segons la demanda. Es definirà en dues zones; una primera amb un edifici principal, on s’ubicaran els serveis comuns i les habitacions de grup, i una segona zona amb mòduls habitacionals.

Aquesta actuació inclourà l’edifici principal, el 100 % dels mòduls habitacionals (bungalows) i el % de la urbanització que es defineixi en fase de projecte en funció dels recursos disponibles (uns 15.000 m2), amb un cost total de 15 milions d’euros finançats a través dels fons Next Generation. Les obres començaran el 2023, amb la previsió que finalitzin el 2026.

Les actuacions plantejades dins del marc dels fons Next Generation s’orienten a millorar de forma significativa l’eficiència energètica dels edificis. Garantint la sostenibilitat, un dels objectius és reduir de forma significativa la petjada de carboni focalitzant-les principalment en dos fronts: en la millora les condicions passives dels edificis i en l’ús de sistemes de climatització i producció d’energia d’alta eficiència.

 

Font: Ajuntament de Tarragona

L’alcalde Pau Ricomà i el conseller Jordi Fortuny van presentar el gruix de projectes que treballa l’Ajuntament de Tarragona per obtenir els fons europeus de recuperació, els #NextGeneration. El model de ciutat sostenible i transformadora impulsat per l’Ajuntament fa que molts dels projectes de mandat previstos encaixin en les línies estratègiques dels fons europeus. S’opta a set projectes, dos dels quals ja han estat aprovats.

El projecte ja aprovat, Tarragona cap al 2030, té un cost de 4,8 M€ dels quals 3 M€ provindran de fons europeus i contempla:
 • L’adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen.
 • L’ampliació de l’aparcament dissuasiu de Torroja i la dignificació de l’aparcament dissuasiu del cementiri.
 • Peatonalitzar el c. Canyelles i remodelar els c. López Peláez i Josepa Massanés.
 • La digitalització de l’activitat de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona amb un nou sistema informàtic.
El termini d’execució acaba el 12/2024.
Els altres projectes #NextGenerationTGN als quals s’opta són:
Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Contempla la rehabilitació i millora de l’accessibilitat del Fòrum de la Colònia amb un pressupost de 3M €. Amb termini d’execució a l’octubre de 2025.
Transformació digital i modernització d’entitats locals. Preveu el desenvolupament de l’IRIS, un nou sistema d’informació que ha de millorar la gestió municipal i els serveis per a la ciutadania amb un pressupost d’1,8 M€. Termini d’execució el desembre del 2022.
Tarragona GreenBelt ’26, que proposa la renaturalització d’espais urbans i periurbans de l’Anella Verda amb un pressupost de 3,6 M€. Amb termini d’execució a desembre de 2025.
Infraestructures d’equipaments escènics i musicals. Es preveu la millora del sistema audiovisual del Teatre Tarragona (projecció, so i il·luminació) amb un pressupost de 200.000 €. Termini d’execució el desembre del 2022.
Compra de llibres, per a la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta amb un pressupost de 3.000 €. Termini d’execució el desembre del 2022.
Pendent de presentació es troba el projecte Sostenibilitat turística en destí, que contempla intervencions als camins verds, el front marítim i el barri del Serrallo amb un pressupost de 2,6 M€ sol.licitats. La data de presentació serà el 31/03.

Què són els Next Generation EU?

Formen part d’un instrument temporal de la Unió Europea (UE) que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels països membres de la UE,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països que en formen part.

Per fer-ho, es destinen 750.000 milions d’euros en subvencions per a projectes transformadors dels diferents estats membre.

L’aposta de Tarragona pels Next Generation EU

El model de ciutat, sostenible i transformadora, impulsat per l’Ajuntament de Tarragona fa que molts dels projectes de mandat previstos encaixin en les línies estratègiques d’aquests fons europeus de recuperació econòmica.

L’estat actual dels projectes presentats per l’Ajuntament de Tarragona és el següent:

Projectes aprovats

Projectes presentats i pendents de resolució

El projecte inclou accions en l’entorn dels rius de la ciutat, especialment en el Francolí, així com a platges i espais verds

L’Ajuntament de Tarragona opta amb la proposta GreenBelt’26 de renaturalització d’espais urbans i periurbans de l’Anella Verda a la convocatòria d’ajuts al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de fons europeus Next Generation. La consellera de Medi Ambient, Eva Miguel, ha destacat: “Tarragona no pot perdre la oportunitat que suposen aquestes ajudes per fer un salt endavant en la renaturalització de l’entorn i la ciutat”.

El projecte presentat té un pressupost total de 3.472.000 € i inclou accions de planificació, intervencions especifiques i iniciatives de governança, participació, comunicació i seguiment. La proposta inclou iniciatives en diferents entorns com el fluvial, marítim o terrestre.

El projecte s’inicia amb un seguit d’accions de planificació a curt, mig i llarg termini. D’aquesta manera, es vol crear el Pla de gestió de l’Anella Verda de Tarragona i, per aconseguir-ho, s’inclouen la redacció dels documents previs necessaris: Pla d’acció per la Biodiversitat del municipi, el Pla d’adaptació al Canvi Climàtic i de recuperació del domini públic del litoral, els estudis hidrològics de viabilitat de les actuacions en el sistema fluvial i el disseny de la infraestructura verda de Tarragona.

Actuacions 

Més enllà de la planificació, el projecte presentat recull diverses actuacions en diferents ecosistemes. Pel que fa als entorns fluvials s’inclou un ampli projecte de restauració dels habitats del riu Francolí al seu pas per Tarragona. La consellera Miguel ha explicat que “es vol dur a terme una eliminació extensiva de nuclis de canyars, a la vegada que es potencien les franges forestals de ribera. També volem reconfigurar dels endegaments de la llera aigües avall del pont de la N340a i l’arranjar del tram de camí de l’Anella Verda entre el Parc del Francolí i el Parc eco-històric del Pont del Diable”.

La desembocadura del riu Gaià també s’inclou en el projecte i es plantegen treballs d’excavació de noves llacunes litorals sobre el marge esquerre del riu i de delimitació de zones dunars, que influiran positivament en l’establiment d’àrees-nucli per a la preservació de la fauna i flora aquàtica i semiaquàtica d’aquest emblemàtic espai protegit. A més,  aquesta proposta GreenBelt’26 també incorpora la renaturalització del tram urbà del Riu Clar per tal d’augmentar la superfície d’àrees connectores per a la biodiversitat.

Un altre àmbit en el qual es vol intervenir de manera destacada són les platges de la ciutat. En aquest sentit en aquest projecte s’inclouen diferents accions a l’entorn de la platja del Miracle: com la renaturalització de la platja, la integració del parc de Mas Rosselló en el sistema coster de la punta del Miracle i la demolició de la plataforma de formigó. En aquest sentit, la consellera Miguel ha explicat “aquestes accions tenen l’objectiu de retornar a la ciutat un front litoral urbà que resolgui les necessitats dels veïns i veïnes de Tarragona, i que tingui en compte les necessitats de les zones litorals i que la lluiti activament enfront l’emergència climàtica”.

També s’inclou les accions d’eliminació de la flora exòtica i la restauració dunar a la platja de l’Arrabassada i l’eliminació d’estructures artificials i la restauració dunar a la platja Llarga, així com la instal·lació d’ancoratges ecològics dins l’Espai Natural Protegit de la Punta de la Móra Tamarit.

Finalment, també s’inclouen diverses accions de l’Anella Verda com la naturalització de la llacuna del Parc de l’Anella Mediterrània, el foment de la biodiversitat al Parc de Sant Pere i Sant Pau i la restauració d’espais forestals erosionats en l’entorn del Pont del Diable. També s’han inclòs un parell d’actuacions encaminades a evitar incendis com la creació de masses forestals de major resiliència en l’Anella Verda i la recuperació de cultius mediterranis com a franges de prevenció.

La proposta també inclou diferents accions de governança i participació així com de comunicació i seguiment. En aquest sentit s’inclou la creació d’un pla de governança i participació que s’instituirà en el Consell Municipal del Medi Ambient de Tarragona. També es contempla la creació d’un pla de comunicació i sensibilitació que, per una banda, inclourà un programa d’educació ambiental per a escoles i famílies i per l’altra s’implementarà en un la de comunicació del projecte a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.

Finalment el projecte presentat també inclou un Pla de mesura i seguiment d’indicadors que serà confeccionat entorn aquells elements que identifiquin, de forma quantificable, els resultats esperats per cada tipus d’Acció entre els que destaquen: seguiments de biodiversitat (líquens, papallones, quiròpters, macroinvertebrats i peixos), seguiment d’execució d’actuacions (informes anuals) i seguiment de l’impacte social i de gènere (informes d’avaluació).

 

Font: Ajuntament de Tarragona