SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ENTITATS PÚBLIQUES DEPENDENTS DE LES ENTITATS LOCALS TERRITORIALS PER A LA CREACIÓ D’AULES DE FORMACIÓ OBERTA, FLEXIBLE I A DISTÀNCIA MITJANÇANT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

S’ha publicat al BOE, el dia 31 de març de 2022 l’Extracte de la Resolució de 29 de març de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional per la que es convoquen ajuts a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d’aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d’Aula Mentor, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Objecte i finalitat: Aquesta Resolució té per objecte recolzar la implementació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules dependents d’entitats locals.

Entitats beneficiàries:   Poden ser beneficiàries les entitats locals territorials a que es refereix l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les Comunitats Autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Quantia: Es tracta d’una dotació de 1.800.000,00 euros que es distribuirà en 450 mòduls de 4.000,00 euros cadascun.

Sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds és de 25 dies naturals, comptats a partir del següent al de la seva publicació d’aquest Extracte al BOE.

Extracte BOE convocatòria. ENLLAÇ.

Text Resolució complet. ENLLAÇ.

Font: acm.cat

Posar les persones per davant de l’economia i prioritzar una educació accessible a tothom són les principals peticions que la ciutadania tarragonina fa a l’Europa del futur.

La Conferència sobre el Futur d’Europa és el fòrum per reflexionar sobre el rumb que ha d’agafar la Unió Europea. El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea s’han compromès a escoltar la ciutadania europea i a donar seguiment, en el seu respectiu àmbit de competència, a les recomanacions formulades.

Europe Direct Tarragona, el punt d’informació i assessorament que té l’Ajuntament de Tarragona a disposició de la ciutadania per tot allò que està relacionat amb la Unió Europea, ha convocat un espai obert de participació ciutadana perquè els tarragonins pugui debatre sobre els reptes i les prioritats que ha de marcar-se Europa per als propers anys en relació a la transició ecosocial, vida digna, feminisme i inclusió social.

Han estat prop d’una cinquantena de persones, les que han participat d’aquesta sessió que s’ha celebrat al Centre Cívic de Sant Salvador. La convocatòria ha estat dinamitzada per la cooperativa El Far i ha permès treballar en 3 grans grups que han assumit dos blocs de treball.

En primer lloc, a partir d’un conjunt d’imatges i fotografies seleccionades, les persones participants han valorat què volen i què no volen per al futur d’Europa. Un cop escollides, les imatges han servit per aterrar propostes i reptes que han considerat que Europa ha de liderar per als propers anys.

Algunes de les més destacades han estat:

 • Considerar la inclusió com un model de relació d’iguals entre persones, no com una voluntat.
 • Educació com a peça clau per a construir una ciutadania crítica, que pugui prendre decisions i involucrar-se amb els grans reptes.
 • Educació en valors des de tots els àmbits de la vida: escola, família, ciutat, etc.
 • Més mesures per fiscalitzar els Estats que no compleixen amb la normativa.
 • Millorar el sistema d’acollida de les persones refugiades que arriben a Europa i per poder-los oferir segones oportunitats de vida.
 • Europa com a líder mundial ambiental en la reducció d’emissió de gasos i en el respecte per l’ecologia, la sostenibilitat i la reducció de residus.
 • Fomentar el consum responsable.
 • Accessibilitat de totes les persones a l’àmbit digital sense oblidar la població sènior.
 • Fomentar la mobilitat sostenible i, alhora, millorar la xarxa de transport públic.
 • Garantir la llibertat d’expressió.
 • Promoure empreses d’impacte social.
 • Aplicar la llei de transparència.

En total han estat fins a 65 propostes, les que Tarragona traslladarà a la Conferència sobre el Futur d’Europa durant els propers dies. Europe Direct Tarragona serà l’encarregada de fer-ho. L’organització d’aquest espai participatiu i de debat és una de les prioritats del pla de treball d’Europe Direct Tarragona proposat per aquest any.

La Conferència sobre el Futur d’Europa aprovarà, aquesta primavera 2022, unes conclusions que definiran l’Europa dels propers anys.

 

   

Avui la Comissió proposa actualitzar les normes de la UE en matèria de protecció dels consumidors per empoderar-los de cara a la transició verda. Les normes actualitzades garantiran que els consumidors puguin prendre decisions informades a l’hora de comprar productes. Els consumidors tindran dret de saber quina vida útil s’ha previst que tingui un producte en dissenyar-lo, si es pot reparar i, en cas afirmatiu, com. A més, les normes reforçaran la protecció dels consumidors davant de declaracions ambientals poc fiables o falses ja que prohibiran el rentat verd i les pràctiques que indueixin a error els consumidors pel que fa a la durabilitat d’un producte.

La vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová, ha declarat: «Volem ajudar els consumidors que, cada vegada més, volen productes que durin més i que es puguin reparar. Hem de vetllar perquè la informació enganyosa no sigui un entrebanc per al compromís dels consumidors. Amb aquesta proposta els proporcionem noves eines potents perquè puguin fer tries informades i augmentar la sostenibilitat dels productes i de la nostra economia.»

El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha afegit:«Si no comencem a fer un consum més sostenible, no assolirem els objectius del Pacte Verd Europeu, és així de senzill. Si bé la majoria de consumidors estan disposats a ajudar-hi, també hem vist un augment de les pràctiques de rentat verd i d’obsolescència precoç. Per tal d’esdevenir agents efectius de la transició verda, cal que els consumidors tinguin dret a la informació per poder triar opcions sostenibles. També cal que gaudeixin de protecció davant de les pràctiques comercials deslleials que abusen del seu interès de comprar opcions sostenibles.»

Un nou dret d’informació sobre la durabilitat i reparabilitat dels articles: la Comissió proposa de modificar la Directiva sobre els drets dels consumidors per obligar els comerciants a proporcionar informació als consumidors sobre la durabilitat i reparabilitat dels articles.

Prohibició del rentat verd i l’obsolescència programada: la Comissió també proposa diverses modificacions de la Directiva relativa a les pràctiques comercials deslleials. Aquestes modificacions estan orientades a garantir la seguretat jurídica dels venedors però també a facilitar l’aplicació de la normativa en casos de rentat verd i obsolescència precoç dels articles.

 

Una de les iniciatives seleccionades és una planta de tractament de residus al Morell

La Unió Europea invertirà més de 1 100 milions d’euros en set projectes innovadors a gran escala amb càrrec al Fons d’Innovació. Les subvencions finançaran projectes destinats a comercialitzar tecnologies capdavanteres en sectors intensius en energia i els sectors de l’hidrogen, de la captura, ús i emmagatzematge de diòxid de carboni, i de les energies renovables. Els projectes es duran a terme a Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Noruega, Països Baixos i Suècia.

El vicepresident executiu Frans Timmermans ha declarat: «La innovació és fonamental per obtenir les solucions que necessitem aquesta dècada perquè l’objectiu d’1,5 graus continuï a l’abast. Juntament amb una forta reducció de les emissions, la innovació ens proporciona una via cap al compliment de l’Acord de París. La decisió d’avui dona un suport concret a projectes de tecnologies netes arreu d’Europa i els permetrà expandir tecnologies revolucionàries que sostinguin i accelerin la transició vers la neutralitat climàtica. El nostre paquet de mesures «Objectiu 55» proposa d’ampliar el Fons d’innovació de manera que projectes i idees europeus encara més innovadors puguin encapçalar la cursa mundial de la innovació en matèria de clima».

Els set projectes van ser seleccionats per obtenir finançament dins de la primera convocatòria del Fons d’innovacióSearch for available translations of the preceding link per a projectes a gran escala, és a dir, projectes amb costos de capital totals superiors a 7,5 milions d’euros. Els van avaluar experts independents que en van examinar la capacitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació amb les tecnologies convencionals i la capacitat d’innovar més enllà de la tecnologia actual, a més de comprovar que estiguessin prou avançats com per permetre’n la posada en pràctica ràpidament. Altres criteris de selecció van ser el potencial d’escalabilitat i la rendibilitat dels projectes.

Projecte al Morell

Un dels set projectes és una planta de tractament de residus (ecoplanta) al Morell, que convertirà els residus sòlids urbans no reciclables en metanol, un combustible químic bàsic fonamental i amb baixes emissions de carboni.

La comunitat energètica de Reus ja és una realitat. Aquest era un dels passos indispensables per demanar una subvenció als fons europeus, amb els quals l’Ajuntament de Reus espera rebre el 55% de la inversió necessària per tirar endavant el projecte, de prop de 4,5 milions d’euros.

La iniciativa pretén instal·lar plaques solars a les cobertes del polígon Agro-Reus i està destinada tant al sector públic com al privat. De moment, la comunitat s’ha constituït amb dues empreses municipals i tres de privades.

Respecte a l’estudi previ fet l’estiu passat, s’ha descartat la producció d’hidrogen verd a través d’excedents energètics. Segons l’alcalde de Reus Carles Pellicer, aquesta proposta permetrà que la ciutat sigui més independent energèticament.

 

Font: Diari La República Checa

Diversos projectes de la demarcació de Tarragona aconsegueixen finançament dels fons europeus Next Generation. Es tracta de projectes que inclouen obres que tenen en compte la innovació tecnològica, el respecte pel medi ambient i el foment del canvi de paradigma del model productiu dins la línia per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà. Es localitzen a Tarragona (3.003.080 euros), Reus (4.792.157 euros), el Vendrell 1.067.854 euros) i Tortosa (1.504.755.euros).

Les despeses aprovades per a la ciutat de Tarragona, amb les quals ja pot comptar l’ajuntament, es destinaran a sis projectes. Un aparcament dissuasiu al passeig Torroja, per un import de 1.260.678,28  euros;  l’adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen verd, pressupostats en 600.000,00 euros; la conversió en zona de vianants del carrer Canyelles, que costarà 316.003,83; l’aparcament de la zona nord al cementiri, prevista per 296.360,69 euros; la digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport  en la millora del servei, que suposarà una inversió de 270.000 euros,  i la urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés, valorada en 260.037,87 euros.

A Reus es preveu destinar 260.037,87 euros al servei de bicicletes compartides; 1.035.905,84 euros a les mesures de zona de vianants; 1.020.734,78 euros a l’execució de carrils bici; 588.993,75 euros a mesures de pacificació del trànsit; 396.023,08 euros a la implantació d’una zona de baixes emissions, i 215.100,00 euros a actuacions complementàries en aquestes zones de baixes emissions.

Al Vendrell es destinen 1.067.854 euros a la conversió en zona de vianants el carrer Cristina Baixa, el pont de França i els seus accessos.

Tortosa ha obtingut 1.504.755 euros per a cinc actuacions. Les primeres fan referència a la urbanització de la plaça de l’Ajuntament i dels carrers de l’entorn i a l’adequació i reposició de les voreres als carrers Mossèn Manyà i Sebastià Juan Arbó de Vora Parc. També hi figura l’actuació de transformació que s’està duent a terme al carrer Cervantes i, finalment, projectes de digitalització i modernització de la xarxa semafòrica i la transformació del carrer Barcelona, entre la plaça de la Unió i la plaça d’Àngel Acosta, fent-lo més accessible per als vianants i amb la incorporació d’un carril bici.

 

Font: Diputació de Tarragona

Ricomà: “El projecte de la Ciutat del Repòs i de Vacances és una gran notícia que dona sortida a aquest espai emblemàtic”

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presentat aquest dilluns un nou projecte per a l’antiga Ciutat del Repòs a Tarragona, que es convertirà en un alberg juvenil on es promocionarà el benestar emocional d’infants, adolescents i joves. L’alcalde Pau Ricomà ha acompanyat la consellera en aquesta presentació i ha destacat que es tracta “d’una gran noticia que permet desbloquejar un espai de la ciutat, que porta massa temps en desús, i tornar-lo a obrir a tothom”.

L’alcalde també ha explicat que el projecte presentat “encaixa amb el concepte que s’impulsa des de la ciutat de turisme sostenible, un turisme que té un retorn a la societat”. En aquest sentit, l’alcalde també ha destacat “l’accent social del projecte”. La consellera Cervera ha anunciat que a part de la funció d’alberg de la xarxa jove d’albergs de Catalunya, “aquest nou espai vol ser una eina per la millora del benestar emocional d’infants, adolescents i joves, referent en la promoció de la seva salut emocional, també vinculada en el lleure educatiu”.

L’alberg comptarà amb una capacitat de 556 places, i amb un funcionament modular que permetrà regular els equipaments segons la demanda. Es definirà en dues zones; una primera amb un edifici principal, on s’ubicaran els serveis comuns i les habitacions de grup, i una segona zona amb mòduls habitacionals.

Aquesta actuació inclourà l’edifici principal, el 100 % dels mòduls habitacionals (bungalows) i el % de la urbanització que es defineixi en fase de projecte en funció dels recursos disponibles (uns 15.000 m2), amb un cost total de 15 milions d’euros finançats a través dels fons Next Generation. Les obres començaran el 2023, amb la previsió que finalitzin el 2026.

Les actuacions plantejades dins del marc dels fons Next Generation s’orienten a millorar de forma significativa l’eficiència energètica dels edificis. Garantint la sostenibilitat, un dels objectius és reduir de forma significativa la petjada de carboni focalitzant-les principalment en dos fronts: en la millora les condicions passives dels edificis i en l’ús de sistemes de climatització i producció d’energia d’alta eficiència.

 

Font: Ajuntament de Tarragona

El centre d’informació Europe Direct Tarragona proposa una bateria d’activitats per contribuir a la construcció d’un futur d’Europa més inclusiu i sostenible

L’objectiu és aterrar polítiques europees en clau local i fer front als grans reptes globals actuals

Aquest matí el conseller d’Europe Direct, Manel Castaño ha presentat les activitats de cara al 2022 del centre d’informació Europe Direct Tarragona, entre les quals destaquen aquelles relacionades amb la sostenibilitat i la inclusió. També s’ha presentat la nova imatge de l’oficina, que permetrà fer un salt endavant en la difusió de les activitats. El conseller ha destacat “que en l’actual context d’incertesa global, la Comissió Europea ha de ser més que mai un punt d’unió i debat per tal de buscar solucions als reptes que es plantegen com la globalització, la inclusió de les persones migrants, el canvi climàtic, la transició energètica, la desocupació juvenil, etc.”

En aquest context, ja fa 13 anys que el Centre d’Informació Europe Direct Tarragona treballa per la transformació i innovació de Tarragona a través de la participació, la reflexió i el debat sobre el futur d’Europa juntament amb la ciutadania.

Europe Direct Tarragona organitza activitats que permeten aterrar en clau local, les prioritats que marca la Comissió Europea. El pla de treball del passat 2021 encara es va veure limitat per la situació de pandèmia, però tot i així, des d’Europe Direct es van organitzar un total de 76 activitats al territori amb un pressupost de 36.533 €. A més a més, va multiplicar el número de xerrades a les escoles.

El pla de treball 2022

Europe Direct Tarragona afronta aquest 2022 amb una proposta d’activitats vinculades a les 6 prioritats de la Comissió Europea:

 1. Pacte Verd Europeu – Green Deal
 2. Agenda digital
 3. Una economia al servei de les persones
 4. Una Europa més forta al món
 5. Promoció del mode de vida europeu
 6. Un nou impuls a la democràcia europea

Unes prioritats que, a més a més aquest any 2022 s’hi suma l’atenció del conflicte de guerra a Europa, així com:

 • El Pla de recuperació Next Generation
 • La conferència sobre el Futur d’Europa
 • L’Any Europeu de la Joventut

Programa d’activitats d’Europe Direct Tarragona 2022

Aquest 2022 ha arrencat fort per Europe Direct Tarragona que, fins al moment, ja ha realitzat diverses xerrades i tallers a centres educatius i altres activitats com:

 • Col·laboració amb la celebració dels 10 anys del projecte Educació per la Pau i celebració conjunta del DENIP 2022 als Centres Educatius de Tarragona.
 • La representació de l’obra de teatre “La idea d’Europa”, amb Òscar Intente, per a l’alumnat de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.
 • La Visita virtual a la Comissió Europea i al Parlament Europeu per a alumnat de Ciències Jurídiques de la URV.
 • La Jornada “Green Deal: la resposta d’Europa al canvi climàtic”, a la Universitat Rovira i Virgili.
 • Col·laboració amb el projecte “Vila Florida” amb l’alumnat de les escoles Sant Salvador, Saavedra i Pau Delclòs.
 • Col·laboració amb l’acte “Escoles per la Pau” de rebuig a la guerra, amb l’Institut Municipal d’Educació.

A més a més, a banda de les xerrades i tallers que durant tot l’any proporciona als centres educatius, també té previstes nombroses propostes lúdiques i divulgatives per aterrar les polítiques europees en clau local:

 • Celebració del Dia d’Europa. 9 de maig

Acte institucional

Plantada d’arbres amb escolars

Activitats de sensibilització per a centres educatius

Il·luminació d’edificis municipals

 • Europa més verda

Let’s Clean Up Europe: activitat de neteja d’espais naturals

EU Beach Clean Up: activitat de neteja de les platges

Setmana Europea de Reducció de Residus, amb la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona

 • Pla de recuperació Next Generation

Seguiment dels projectes locals finançats pel Pla de recuperació Next Generation.

 • Conferència sobre el Futur d’Europa. 1 d’abril

Espai obert de participació ciutadana: A Tarragona parlem del futur d’Eu

ropa! Se celebrarà el proper divendres dia 1 d’abril.

 • Simulacions del Parlament Europeu a la URV i diversos centres educa

  tius

 • Jornada “L’Espai públic com a dret de la ciutadania”
 • Debat amb eurodiputats a la Universitat Rovira i Virgili
 • Cicle de Cinema Europeu. 5, 6 i 7 de maig

Un cicle de cinema europeu amb les pel·lícules finalistes dels Premis Lux. Se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de maig a l’Antiga Audiència.

Europe Direct Tarragona estrena nova imatge amb la col·laboració del Taller Creatiu i de Disseny de la cooperativa El Far i la Fundació Topromi

Per complementar el programa d’activitats previst i amb l’objectiu de fer-lo més visible, Europe Direct presenta una imatge gràfica complementària a la imatge institucional que serveix per dotar de coherència la seva comunicació a partir d’un estil unificat i propi.

Aquesta imatge ha estat elaborada pel Taller Creatiu i de Disseny de la cooperativa El Far i la Fundació Topromi, un estudi amb empremta social que treballa el disseny a partir de la passió i la capacitat de cadascuna de les persones que en formen part (persones adultes amb diversitat funcional).

L’autenticitat i la mirada original que han aportat les persones creadores ha donat com a resultat un disseny únic i exclusiu que ha servit per construir els materials de comunicació d’Europe Direct en total consonància amb el seu eslògan: Units en la diversitat.

El resultat final està inspirat en les estrelles de la bandera europea on, a partir de l’experimentació amb diferents formes geomètriques com arcs, cercles, rectangles, creus i formes abstractes han construït lletres que han permès jugar amb la U d’Unió, amb la E d’Europea i amb la D de Direct. La combinació dels diferents elements geomètrics han permès fins a crear un abecedari sencer i, per tant, una tipografia pròpia.

El Centre d’Informació Europe Direct Tarragona és el punt d’informació i assessorament que l’Ajuntament de Tarragona té a disposició de la ciutadania des de fa 13 anys per tot allò que està relacionat amb la Unió Europea: consultes sobre les polítiques, els programes i les prioritats de la UE.

Forma part de la Xarxa de Centres d’Informació Europe Direct de la Comissió Europea, un dels principals instruments per apropar Europa a la ciutadania, permetre la participació, la reflexió i el debat sobre el futur d’Europa.

Avui divendres 11 de març, les escoles de Tarragona han fet una crida a la pau. L’Escola Saavedra, Carmelites i el Pau Delclòs s’han reunit a la Plaça Corsini de Tarragona i l’escola d’Els Àngels i l’escola La Floresta a Torreforta, per fer una actuació musical i llegir el manifest que podreu llegir a continuació. La resta d’escoles també han escenificat al seu pati un acte de protesta.

 

El Manifest

Bon dia a tots els nens i nenes, adolescents i joves, al professorat i tota la comunitat educativa de Tarragona que participeu en aquest acte de rebuig a totes les guerres, a Ucraïna i arreu el món, i en solidaritat amb les víctimes i les persones desplaçades.

Fa unes setmanes celebràvem el Dia Escolar de la No violència i la Pau, demanàvem un món més just i sostenible, solidari amb les persones més necessitades i, sobre-tot UN MÓN EN PAU, sense violències, injustícies NI GUERRES. 

Avui tristament, compartim amb tots els centres educatius de Tarragona aquest acte, per manifestar el nostre desig de pau i el sentiment de solidaritat amb les víctimes de la guerra d’Ucraïna i de totes les guerres.

De sobte, la guerra ha deixat milions d’infants i adolescents com nosaltres sense escola, sense família, sense casa…alguns d’ells ja han arribat a la nostra ciutat. Des de Tarragona volem acollir-los i poder ajudar a totes les persones que han hagut d’abandonar casa seva i els seus éssers estimats i buscar refugi en països com el nostre.  

Desitgem una pau construïda entre tots i totes, fent UN MÓN I UNES CIUTATS AMB JUSTÍCIA, SALUDABLES, ON TOTS ELS INFANTS I ADOLESCENTS PUGUIN VIURE FELIÇOS, on tot-hom hi tingui cabuda, vingui d’on vingui, i on el diàleg substitueixi les armes i les paraules als insults i les baralles.  

Tota la comunitat educativa de Tarragona ens comprometem a promoure la pau, la solidaritat i la sostenibilitat: DE CASA A L’ESCOLA I DE TARRAGONA AL MÓN.

Recordem, com hem fet en les trobades del DENIP, les paraules de Mahatma Gandhi: 

No hi ha camí per a la Pau. La Pau és el camí. 

DEMANEM LA PAU, NO VOLEM LA GUERRA!!! NI A UCRAÏNA NI ENLLOC

Aquest acte ha estat organitzat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i Europe Direct Tarragona.

 

L’alcalde Pau Ricomà i el conseller Jordi Fortuny van presentar el gruix de projectes que treballa l’Ajuntament de Tarragona per obtenir els fons europeus de recuperació, els #NextGeneration. El model de ciutat sostenible i transformadora impulsat per l’Ajuntament fa que molts dels projectes de mandat previstos encaixin en les línies estratègiques dels fons europeus. S’opta a set projectes, dos dels quals ja han estat aprovats.

El projecte ja aprovat, Tarragona cap al 2030, té un cost de 4,8 M€ dels quals 3 M€ provindran de fons europeus i contempla:
 • L’adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen.
 • L’ampliació de l’aparcament dissuasiu de Torroja i la dignificació de l’aparcament dissuasiu del cementiri.
 • Peatonalitzar el c. Canyelles i remodelar els c. López Peláez i Josepa Massanés.
 • La digitalització de l’activitat de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona amb un nou sistema informàtic.
El termini d’execució acaba el 12/2024.
Els altres projectes #NextGenerationTGN als quals s’opta són:
Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Contempla la rehabilitació i millora de l’accessibilitat del Fòrum de la Colònia amb un pressupost de 3M €. Amb termini d’execució a l’octubre de 2025.
Transformació digital i modernització d’entitats locals. Preveu el desenvolupament de l’IRIS, un nou sistema d’informació que ha de millorar la gestió municipal i els serveis per a la ciutadania amb un pressupost d’1,8 M€. Termini d’execució el desembre del 2022.
Tarragona GreenBelt ’26, que proposa la renaturalització d’espais urbans i periurbans de l’Anella Verda amb un pressupost de 3,6 M€. Amb termini d’execució a desembre de 2025.
Infraestructures d’equipaments escènics i musicals. Es preveu la millora del sistema audiovisual del Teatre Tarragona (projecció, so i il·luminació) amb un pressupost de 200.000 €. Termini d’execució el desembre del 2022.
Compra de llibres, per a la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta amb un pressupost de 3.000 €. Termini d’execució el desembre del 2022.
Pendent de presentació es troba el projecte Sostenibilitat turística en destí, que contempla intervencions als camins verds, el front marítim i el barri del Serrallo amb un pressupost de 2,6 M€ sol.licitats. La data de presentació serà el 31/03.

Què són els Next Generation EU?

Formen part d’un instrument temporal de la Unió Europea (UE) que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels països membres de la UE,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països que en formen part.

Per fer-ho, es destinen 750.000 milions d’euros en subvencions per a projectes transformadors dels diferents estats membre.

L’aposta de Tarragona pels Next Generation EU

El model de ciutat, sostenible i transformadora, impulsat per l’Ajuntament de Tarragona fa que molts dels projectes de mandat previstos encaixin en les línies estratègiques d’aquests fons europeus de recuperació econòmica.

L’estat actual dels projectes presentats per l’Ajuntament de Tarragona és el següent:

Projectes aprovats

Projectes presentats i pendents de resolució